Bedrijfsopleidingen.be
opleidingenadvieseventsjobsleerlocatiesstimulearningstimulearning
 

Missie

Missie en visie

Bedrijfsopleidingen.be is een mediair op de Belgische B2B opleidingsmarkt.

De organisatie brengt oplossingen over leren, ontwikkelen en continue inzetbaarheid van mensen in kaart. Bedrijfsopleidingen.be verwerft, verbetert, borgt en verdeelt die kennis op duurzame wijze via ‘netwerkleren’ in een voortdurende samenwerking met klanten en partners.

Bedrijfsopleidingen.be wil de belangrijkste mediair in leeroplossingen in Vlaanderen blijven en dit in 2020 in gans België zijn.

Deze bedrijfsvisie dient als leidraad tot het nemen van beslissingen. Samen met onze waarden stuurt, motiveert en inspireert deze visie diverse mensen. Wij werken op basis van vertrouwen, geloven in duurzaam en respectvol ondernemerschap, een passie voor leren en ontwikkeling en het samenbrengen van mensen. Deze waarden leiden volgens onze visie rechtstreeks tot kwaliteit.

De continue doelstelling van de organisatie is om twee groepen professionals dichter bij elkaar te brengen: aanbieders van leer- en ontwikkelingsoplossingen en personen, i.c. organisaties die hiernaar op zoek zijn.
De organisatie wenst dit te verwezenlijken via een mix van producten en communicatiekanalen, i.c. sleutelprocessen: online via diverse (portaal)sites, live via diverse events, in print via een magazine, virtueel en live via een lerend netwerk.

Via deze producten voeren wij ons strategisch beleid:

  • Wij focussen op één beperkt deel van HR, nl. de niche Learning & Development.
  • We kiezen we voor een excellentie-model. Als we iets doen, willen we er de beste in zijn.
  • We zetten prioritair in op activiteiten die kwalitatieve business genereren en daarom kan kwantiteit nooit een drijfveer zijn. Kwaliteit volgt volgens onze visie rechtstreeks uit onze waarden.
  • We willen niet de sterkste of slimste organisatie zijn, maar een organisatie die uitmunt in wendbaarheid.
  • We kiezen voor een geleidelijke groei, met aandacht voor elk(e) individu(ele organisatie) die we op deze weg ontmoeten. We hanteren een pull, geen pushy politiek.
  • We zetten we in op intense samenwerkingsverbanden met andere organisaties, HR-netwerken en -media. We geloven dan ook dat kennisdeling sterker is dan kennis op zich.
  • We streven naar een grote toegankelijkheid via persoonlijk contact.


Merknamen

Bedrijfsopleidingen.be bvba werkt onder twee merknamen: Bedrijfsopleidingen.be en Stimulearning. Een extraatje is ROEM, een tool die we ontwikkelden voor het meten van leereffect.

Bedrijfsopleidingen.be

Onder deze naam worden alle producten van externe HR voorgesteld: opleidingsbedrijven, trainers, coaches, consultants ... maar ook verhuurders van Leerlocaties kunnen hun seminarieruimtes aanprijzen.

  • Deze aanbieders kunnen via de databanken www.bedrijfsopleidingen.be hun producten en diensten online in de kijker zetten. De Franstalige zustersite die van dezelfde data gebruikt maakt is www.formations-entreprises.be.
  • Idem kan live op de jaarlijkse events Proeverijen, uw L&D Festival en Leren uit Boeken.
  • Het driemaandelijkse magazine Leren & Ontwikkelen - Apprendre & se Developper is een derde mogelijkheid voor aanbieders om hun producten aan te prijzen.

Interne HR, i.c. HR-managers en L&D-verantwoordelijken kunnen in hun functie als ‘inkoper van leeroplossingen’ kosteloos gebruik maken van deze sites, ontvangen een Opleidingskrant 'Leren en Ontwikkelen' en/of zijn de selecte bezoekers van de events.

Stimulearning

Stimulearning is een Lerend Netwerk ontstaan op vraag van L&D-verantwoordelijken. Zij wensten een forum te creëren om hun eigen leerprogramma’s te delen met elkaar. Bij de oprichting in 2010 werd dan ook de kaart getrokken van deze interne HR: het zijn zij die (nog steeds) vorm geven aan de producten van Stimulearning. Het lerend netwerk telt per 02/08/16 exact 353 leden.
Stimulearning benadrukt graag de cruciale rol die L&D-verantwoordelijken spelen bij de opleiding en de bijscholing van de beroepsbevolking om zo rechtstreeks bij te dragen tot de economische ontwikkeling. Stimulearning wil het strategisch belang van L&D voor de maatschappij in de kijker zetten door best practices en beleidsvisies met betrekking tot talentontwikkeling, inzetbaarheid, en professionele ontwikkeling te delen.

Leden van Stimulearning zijn dagelijks bezig met de opleiding en ontwikkeling van anderen, en wensen via het lidmaatschap ook zichzelf te professionaliseren. Lid worden van Stimulearning is mogelijk via deze pagina.

ROEM

In ons streven naar kwaliteit is het meten van effect van Leren en Opleiding nooit ver weg. ROEM, een acroniem voor 'Return on Expectation Measurement' verbindt opleiders en inkopers van leeroplossingen door cijfermateriaal te genereren over het effect van leren.

Medewerkers

Isabelle Vanhaecke
Zaakvoerder
Administratie - Facturatie - Financieel beheer - Leerlocaties

Saskia Aers
Freelance grafisch medewerker
Opleidingskrant 'Leren & Ontwikkelen' - Advertenties - Brochures

Kris Mostrey
Freelance IT-medewerker
Databanken Opleidingen en Advies - Websites - Importmanager - ROEM

Roy Decaestecker
Freelance IT-medewerker
Databanken Leerlocaties - Websites

Kristoff Vandermeersch
Zaakvoerder
Klantencontacten - Stimulearning - Events - ROEM


 
 
Events & Inspiratie

15/03: L&D Versus Corona

28/05: Take the L&D Challenge

03/09: L&D Awards

 
Laatste evaluaties
 
 
 

Bedrijfsopleidingen.be

Missie
Over deze site
Overzicht categorieën
FAQ
Gebruiksvoorwaarden
Referenties
Bedrijfsgegevens

Adverteren

Website
Opleidingskrant
Nieuwsbrief

Info

Subsidies & Fondsen
Nieuws en persberichten
Links

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be