Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 
 
 

> Page d'accueil >

Ubo-register in de nieuwe witwaswetgeving: hoe concreet organiseren en invoeren ?

Tegen 30 september moet u de gegevens betreffende de uiteindelijke begunstigden in het UBO-register invoeren.Centraal uitgangspunt van deze webcast is daarom u houvast te geven bij de organisatie en de uitvoering van de verplichte melding in het UBO-register. Hoe u organiseren, welke procedures instellen/volgen ? Werkwijze bij het onderzoek van de uiteindelijke begunstigende en hoe ver moet u hierin gaan ? Aanpak van de complexere structuren inzake stemrechten en eigendom. Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij fouten of onzorgvuldigheden ? Antwoord op veel gestelde vragen in de praktijk


 
SOCIETE EVALUER EVALUATIONS INFORMATION S'INSCRIRE
Données du cours
Société de la formation Kennisateliers
Formation Ubo-register in de nieuwe witwaswetgeving: hoe concreet organiseren en invoeren ?
Je voudrais plus d'informations sur *
Données de l'etudiant
Mr./Mme.
Prénom + nom
E-mail *
Téléphone
Société
Tapez le code *

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be