Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 
 
 

> Page d'accueil >

Welke verslagen, wanneer en hoe correct opmaken door accountant, boekhouder, … ? impact op aansprakelijkheid !

Bij de concrete behandeling van zowat elk dossier wordt u geconfronteerd met verplichtingen van het vennootschapsrecht. Komen onder meer aan bod: - Het jaarverslag : wanneer verplicht ? wanneer aangeraden ? Inhoud ? - De alarmbelprocedure : wanneer toepassen ? Hoe praktisch toepassen ? - Verslaggeving in het kader van de WCO-wetgeving en actualiteiten naar aanleiding van de inwerkingtreding op 16 maart 2016 van de aanbevelingen van het interinstitutencomité. - Verslaggeving inzake tegenstrijdig belang - Discussies binnen het bestuursorgaan - Verslaggeving bij ontbinding en vereffening


 
SOCIETE EVALUER EVALUATIONS INFORMATION S'INSCRIRE
Données du cours
Société de la formation Kennisateliers
Formation Welke verslagen, wanneer en hoe correct opmaken door accountant, boekhouder, … ? impact op aansprakelijkheid !
Je voudrais plus d'informations sur *
Données de l'etudiant
Mr./Mme.
Prénom + nom
E-mail *
Téléphone
Société
Tapez le code *

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be