Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 
 
 

> Page d'accueil >

Hoe het financieel plan opstellen conform nieuw vennootschapsrecht ?! - practicum !!

- Hoe een financieel plan opmaken bij oprichting dat rekening houdt met de wettelijke minimum inhoud vervat in art 5:4 WVV ? - Hoe de behoefte aan werkkapitaal en evolutie verwerken in het financieel plan ? - Hoe een budget over 24 maand opstellen rekening houdend met de evolutie van de behoefte aan werkkapitaal? - Hoe de juiste raming van de liquiditeiten doorvoeren op 24 maanden? - Hoe de juiste rentabiliteit berekenen ? - Welke minimum vereisten moet de accountant naleven mbt zijn aansprakelijkheid bij het verlenen van bijstand ? ...


 
SOCIETE EVALUER EVALUATIONS INFORMATION S'INSCRIRE
Données du cours
Société de la formation Kennisateliers
Formation Hoe het financieel plan opstellen conform nieuw vennootschapsrecht ?! - practicum !!
Je voudrais plus d'informations sur *
Données de l'etudiant
Mr./Mme.
Prénom + nom
E-mail *
Téléphone
Société
Tapez le code *

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be