Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 
 
 

> Page d'accueil >

Fiscale en boekhoudkundige gevolgen nieuw vennootschapsrecht !

Essentiële opleiding voor elke accountant, belastingconsulent, ... !! Belangrijke fiscale en boekhoudkundige gevolgen - (belastingvrije) kapitaalverminderingen, - DBI-aftrek, - herkwalificatie van interesten, - notionele interestaftrek, - kapitaalverhogingen en -verminderingen, … - winstuitkeringen - bijkomende inbreng (in geld, in natura of in arbeid) - uitkering liquidatiereserves - toereikend vennootschapsvermogen. - inkoop eigen aandelen.


 
SOCIETE EVALUER EVALUATIONS INFORMATION S'INSCRIRE
Données du cours
Société de la formation Kennisateliers
Formation Fiscale en boekhoudkundige gevolgen nieuw vennootschapsrecht !
Remarque
Données de l'etudiant
Mr. / Mme.
Prénom + nom
E-mail *
Téléphone
Données de facturation
Nom de la sociéte
Rue + numéro
Code postal + localité
E-mail comptabilité
Numéro de TVA
Bon de commande
Tapez le code *

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be