Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 
 
 

> Page d'accueil >

Practical leadership

Deze training richt zich tot medewerkers die leiding geven aan uitvoerende arbeiders of bedienden. Zij opereren vaak in een spanningsveld. Enerzijds is er het belang van het bedrijf, anderzijds moet hij waken over de betrokkenheid, motivatie, persoonlijke ontplooiing en tevredenheid van de medewerkers. Het is vaak moeilijk om deze elementen in overeenstemming te brengen. Vaak zijn deze medewerkers zelf doorgegroeid in de organisatie en moeten ze leiding geven aan medewerkers die vroeger collega’s waren.


 
SOCIETE EVALUER EVALUATIONS INFORMATION S'INSCRIRE
Données du cours
Société de la formation The European Training House
Formation Practical leadership
Remarque
Données de l'etudiant
Mr. / Mme.
Prénom + nom
E-mail *
Téléphone
Données de facturation
Nom de la sociéte
Rue + numéro
Code postal + localité
E-mail comptabilité
Numéro de TVA
Bon de commande
Tapez le code *

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be