Bedrijfsopleidingen.be
opleidingenadvieseventsjobsleerlocatiesstimulearningstimulearning
 

277 opleidingen gevonden

   

 
Verfijnen of uitbreiden

Uitgebreid zoeken...


 
Zoek Zoek
 
 
 

> Startpagina > opleidingscategorie Milieu, Veiligheid en Kwaliteit: Veiligheid

Bijscholing voor preventieadviseurs
Amelior vzw

Een PA vervult een sleutelfunctie in de organisatie. Hij is een manager geworden die moderne managementtechnieken toepast en dient naast technische en organisatorische kennis ook een goede dosis softskills te hebben. Ook wetgeving is permanent in evolutie. KB’s worden herzien, ...

18/6   |  NL   |  Info

Behaviour Based Safety: coachen naar arbeidsveilig gedrag
Amelior vzw

In deze cursus leert u welke voorwaarden aanwezig moeten zijn om te komen tot een preventiebeleid dat actief en participatief gedragen wordt door alle medewerkers, zowel de hiërarchische lijn als de mensen op de werkvloer. Concreet: hoe kan u het 'commitment' van uw medewerkers ...

17/6   |  NL   |  Info

Safety Integrity Levels (SIL) in de procesindustrie
Amelior vzw

Veiligheid wint aan belang in industriële omgevingen. Procesveiligheid richt zich op het beheersen van risico´s die ontstaan door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of bv door ontstaan van explosies. U krijgt inzicht in alle aspecten van instrumentele beveiligingen voor de ...

13/6   |  NL   |  Info

Interne veiligheidsauditor ISO 45001
Amelior vzw

De ISO 45001 geeft de vereisten die aanwezig moeten zijn in een goed managementsysteem voor veiligheid/gezondheid op het werk. Dergelijk systeem zorgt ervoor dat de arbeidsrisico's beter beheerst worden en zo de performantie van de organisatie verbeteren. Deze norm volgt ook ...

13/6   |  NL   |  Info

Bijscholing voor preventieadviseurs
Amelior vzw

Een PA vervult een sleutelfunctie in de organisatie. Hij is een manager geworden die moderne managementtechnieken toepast en dient naast technische en organisatorische kennis ook een goede dosis softskills te hebben. Ook wetgeving is permanent in evolutie. KB’s worden herzien, ...

4/6   |  NL   |  Info

ISO 45001, opvolger OHSAS 18001
Amelior vzw

Tijdens de opleiding onderzoeken we wat de norm inhoudt en hoe de principes kunnen vertaald worden in een bedrijfssituatie. Na de opleiding: begrijpt u de achtergronden die tot de ontwikkeling van ISO 45001 geleid hebben, begrijpt u de highlevelstructuur, kan u de betekenis van ...

14/5   |  NL   |  Info

Procesveiligheid
Amelior vzw

Veiligheid wordt steeds belangrijker in industriële omgevingen. Procesveiligheid richt zich op het beheersen van risico´s die ontstaan door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen/ontstaan van explosies. U krijgt inzicht in de diverse aspecten van procesveiligheid: eerst ...

7/5   |  NL   |  Info

Basiscursus preventieadviseur niveau III
Amelior vzw

U krijgt een basisvorming waarbij u in korte tijd zicht krijgt op alle belangrijke aspecten van het hedendaags veiligheidsbeleid. Er zijn 3 grote delen: De basisfilosofie arbeidsveiligheid, De taken van de ‘Interne Dienst voor Preventie en Bescherming', en De specifieke gevaren, ...

6/5   |  NL   |  Info

Certified Expert in Machinery Safety
Amelior vzw

O.a. productiemedewerkers hebben nood aan een opleiding m.b.t. de machinerichtlijn doordat zij vaak specifieke vragen hebben. Deskundigheid m.b.t. ontwerp/onderhoud van installaties vereist een diepgaande kennis van tal van normeringen bovenop het technische luik. ...

25/4   |  NL   |  Info

Basiscursus preventieadviseur niveau III
Amelior vzw

U krijgt een basisvorming waarbij u in korte tijd zicht krijgt op alle belangrijke aspecten van het hedendaags veiligheidsbeleid. Er zijn 3 grote delen: De basisfilosofie arbeidsveiligheid, De taken van de ‘Interne Dienst voor Preventie en Bescherming', en De specifieke gevaren, ...

23/4   |  NL   |  Info

Extended Safety Data Sheets & blootstellingsscenario's lezen en begrijpen
Amelior vzw

Producenten/importeurs van gevaarlijke stoffen zijn verplicht een veiligheidsinformatieblad (SDS) mee te leveren dat alle informatie geeft over het product en de maatregelen die nodig zijn om veilig met het product om te gaan. Met de komst van REACH en CLP zijn er nieuwe regels ...

28/3   |  NL   |  Info

Chemische basisbegrippen
Amelior vzw

U verkrijgt de nodige kennis over scheikundige stoffen om de wetgeving inzake arbeidsveiligheid en gevaarlijke producten exact te kunnen toepassen. De opleiding gaat verder dan de wetgeving alleen: je leert om vertrouwd te geraken met de chemische producten en hun eigenschappen, ...

27/3   |  NL   |  Info

Basisopleiding Toxicologie
Amelior vzw

In deze opleiding krijgt u een stevige basis toxicologie en raakt u vertrouwd met de toxicologische terminologie. U krijgt inzicht in de wetgeving die gepaard gaat met toxicologie. Daarnaast worden ook de methoden voor het inschatten van risico ´s van stoffen toegelicht.Ook de ...

12/3   |  NL   |  Info

Behaviour Based Safety: coachen naar arbeidsveilig gedrag
Amelior vzw

In deze cursus leert u welke voorwaarden aanwezig moeten zijn om te komen tot een preventiebeleid dat actief en participatief gedragen wordt door alle medewerkers, zowel de hiërarchische lijn als de mensen op de werkvloer. Concreet: hoe kan u het 'commitment' van uw medewerkers ...

12/3   |  NL   |  Info

ISO 45001, opvolger OHSAS 18001
Amelior vzw

Tijdens de opleiding onderzoeken we wat de norm inhoudt en hoe de principes kunnen vertaald worden in een bedrijfssituatie. Na de opleiding: begrijpt u de achtergronden die tot de ontwikkeling van ISO 45001 geleid hebben, begrijpt u de highlevelstructuur, kan u de betekenis van ...

12/3   |  NL   |  Info

Basisopleiding CLP: Classification, Labelling and Packaging
Amelior vzw

Tijdens deze cursus willen we u een zeer praktisch overzicht geven van alle wijzigingen t.g.v. de CLP-verordening en wat u concreet als bedrijf moet doen om CLP-compliant te zijn. U krijgt antwoord o.a.: GHS/CLP: Wat houdt dit precies in? Wat zijn de voornaamste wijzigingen ...

5/2   |  NL   |  Info

Basiscursus preventieadviseur niveau III
Amelior vzw

U krijgt een basisvorming waarbij u in korte tijd zicht krijgt op alle belangrijke aspecten van het hedendaags veiligheidsbeleid. Er zijn 3 grote delen: De basisfilosofie arbeidsveiligheid, De taken van de ‘Interne Dienst voor Preventie en Bescherming', en De specifieke gevaren, ...

4/2   |  NL   |  Info

Multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van de specialisaties tot preventieadviseur
Amelior vzw

De leerdoelstellingen opgenomen in de Codex Welzijn op het Werk werden systematisch getoetst en geïmplementeerd binnen een gestructureerde opbouw van de cursus. De nadruk ligt op een interdisciplinaire en wetenschappelijke aanpak. Basiskennis en –principes worden voorgesteld en ...

16/1   |  NL   |  Info

Procesveiligheid
Amelior vzw

Veiligheid wordt steeds belangrijker in industriële omgevingen. Procesveiligheid richt zich op het beheersen van risico´s die ontstaan door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen/ontstaan van explosies. U krijgt inzicht in de diverse aspecten van procesveiligheid: eerst ...

15/1   |  NL   |  Info

Toxicologie voor gevorderden: blootstellingsmodellering en -blootstellingsscenario’s
Amelior vzw

Het KB Chemische Agentia vraagt aan de werkgevers om risicobeoordelingen op te maken wanneer de werknemers met chemische agentia werken die een risico kunnen opleveren. A.d.h.v. een case willen we inzicht verschaffen in de werking van de tools en de interpretatie van de ...

8/1   |  NL   |  Info

Bijscholing voor preventieadviseurs
Amelior vzw

Een PA vervult een sleutelfunctie in de organisatie. Hij is een manager geworden die moderne managementtechnieken toepast en dient naast technische en organisatorische kennis ook een goede dosis softskills te hebben. Ook wetgeving is permanent in evolutie. KB’s worden herzien, ...

18/12   |  NL   |  Info

Interne veiligheidsauditor ISO 45001
Amelior vzw

De ISO 45001 geeft de vereisten die aanwezig moeten zijn in een goed managementsysteem voor veiligheid/gezondheid op het werk. Dergelijk systeem zorgt ervoor dat de arbeidsrisico's beter beheerst worden en zo de performantie van de organisatie verbeteren. Deze norm volgt ook ...

6/12   |  NL   |  Info

ISO 45001 (Studiemiddag)
Amelior vzw

De ISO 45001 vervangt de OHSAS 18001. De voornaamste verandering is de nieuwe High Level Structure. Elk nieuw managementsysteem heeft voortaan deze structuur, zodat het makkelijker wordt om systemen te integreren en audits op een efficiëntere manier uit te voeren. Programma: ...

28/11   |  NL   |  Info

Bijscholing voor preventieadviseurs
Amelior vzw

Een PA vervult een sleutelfunctie in de organisatie. Hij is een manager geworden die moderne managementtechnieken toepast en dient naast technische en organisatorische kennis ook een goede dosis softskills te hebben. Ook wetgeving is permanent in evolutie. KB’s worden herzien, ...

27/11   |  NL   |  Info

Basisopleiding Toxicologie
Amelior vzw

In deze opleiding krijgt u een stevige basis toxicologie en raakt u vertrouwd met de toxicologische terminologie. U krijgt inzicht in de wetgeving die gepaard gaat met toxicologie. Daarnaast worden ook de methoden voor het inschatten van risico ´s van stoffen toegelicht.Ook de ...

6/11   |  NL   |  Info


Resultaten 1-25 van 277 Pagina  1  2  3  4  5  6  7   - volgende pagina

Bedrijfsopleidingen.be

Missie
Over deze site
Overzicht categorieën
FAQ
Gebruiksvoorwaarden
Referenties
Bedrijfsgegevens

Adverteren

Website
Opleidingskrant
Nieuwsbrief

Info

Subsidies & Fondsen
Nieuws en persberichten
Links

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be