Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 

276 formations trouvé

   

 
Nouvelle recherche Zoek
 
 

> Page d'accueil > catégorie Environnement, Sécurité et Qualité: Gestion de l'environnement

GPBV-installaties (BBT-conclusies)
Kluwer Opleidingen / Formations

Met de Vlarem-trein 2012 werd de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) omgezet in Vlaamse wetgeving. Sinds september 2013 zijn heel wat nieuwe bepalingen voor GPBV-installaties (IPPC-installaties) van kracht. Dit leidde ondermeer tot aanpassingen van Vlarem I en II, het Vlarebo ...

12/11   |  NL   |  Info

Supervision personnes de confiance : discussion des cas
Kluwer Opleidingen / Formations

Depuis le 1er septembre 2014 (loi du 28/02/2014 relative aux risques psychosociaux), on attend des personnes de confiance qu'elles suivent au moins une fois par an une supervision qui leur permet de parfaire leurs connaissances, leurs compétences et leurs capacités. Une ...

10/11   |  FR   |  Info

De omgevingsvergunning
Kluwer Opleidingen / Formations

Vlaanderen is een uniek instrument rijker. Het 'omgevingsvergunningsdecreet' is sinds 23 februari 2017 (gedeeltelijk) in voege getreden. Op Vlaams en Provinciaal niveau zijn de milieu-, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen geïntegreerd in 1 nieuwe omgevingsvergunning. ...

20/10   |  NL   |  Info

Personne de confiance : supervision - la gestion des conflits
Kluwer Opleidingen / Formations

En tant que personne de confiance, vous facilitez le dialogue entre les parties impliquées dans un incident en faisant preuve de neutralité et d’impartialité. Une tâche qui, vous le savez, n’a rien de facile. Vous devez en effet concilier les intérêts de chacun, comprendre leurs ...

20/10   |  FR   |  Info

Binnenklimaat
Kluwer Opleidingen / Formations

Tijdens deze opleiding leert u alles over het binnenmilieu: thermisch comfort, verlichting, akoestiek en andere factoren die het binnenmilieu kunnen beïnvloeden.   Een gezond binnenmilieu op kantoor is onontbeerlijk: werknemers presteren beter en voelen zich gelukkiger en ...

20/10   |  NL   |  Info

Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem
Kluwer Opleidingen / Formations

Opslag gevaarlijke producten: veelgestelde vragenDe sectorale voorwaarden van Vlarem II die de opslag en het gebruik van gevaarlijke producten regelen, bevatten vele gedetailleerde voorschriften, maar bij de toepassing ervan worden bedrijven toch vaak geconfronteerd met ...

15/10   |  NL   |  Info

Climat intérieur
Kluwer Opleidingen / Formations

Pendant ce recyclage pour conseiller en prévention, vous apprendrez tout sur le climat intérieur, la qualité de l’air dans les bureaux et l’AR relatif aux ambiances thermiques.Un climat intérieur sain au bureau est indispensable : les travailleurs sont plus performants, ils se ...

13/10   |  FR   |  Info

Milieuadministratie: de belangrijkste jaarlijkse aangiftes
Kluwer Opleidingen / Formations

Als (milieu)verantwoordelijke komt u elk jaar opnieuw in aanraking met de verplichte aangiftes m.b.t. milieugegevens. Dit geldt ook voor bedrijven die geen milieucoördinator (moeten) hebben. Als u de aangiftes niet tijdig en correct invult volgen er kosten en sancties.Na deze ...

6/10   |  NL   |  Info

Veranker en borg uw veiligheidscultuur conform ISO 45001
Kluwer Opleidingen / Formations

De ISO 45001 vervangt de OHSAS. Deze ISO norm vraagt een nieuwe en andere invulling van de veiligheidsgedrag- en veiligheidscultuuraanpak. Vanuit de norm moet u meer focussen op leiderschap, gedrag, werknemersparticipatie en de koppeling tussen de veiligheidsregels en de context ...

8/10   |  NL   |  Info

Supervisie vertrouwenspersoon: de procedures voor psychosociale interventies
Kluwer Opleidingen / Formations

Met de wet van 28 februari 2014 op de psychosociale risico’s benadrukt de wetgever het belang van psychosociaal welzijn.Uw uitdaging: de technische voorschriften van deze wet door en door kennen, zodat u weet wat u als vertrouwenspersoon mag, en vooral wat u niet mag.Deze ...

6/10   |  NL   |  Info

Risico’s en preventiemaatregelen bij laag- en hoogspanningsinstallaties
Kluwer Opleidingen / Formations

Als preventieadviseur moet u advies geven over elektrische installaties en over de indienststelling van hoog- en/of laagspanningsinstallaties. Hebt u vandaag voldoende bagage over elektriciteit om een gefundeerd advies te geven?Deze opleiding vertaalt het AREI naar uw praktijk. ...

1/10   |  NL   |  Info

De impact van de hiërarchische lijn op de veiligheidscultuur
Kluwer Opleidingen / Formations

Bewustmaking en responsabiliseringDeze opleiding geeft u alle kennis die nodig is om de leden van de Hiërarchische Lijn (HL) bewust te maken van hun taken en verantwoordelijkheden als N+1.Na deze opleiding kennen de deelnemers:de wettelijke verplichtingen van de werknemers (HL ...

29/9   |  NL   |  Info

Milieuadministratie: basisopleiding
Kluwer Opleidingen / Formations

Hoe zorgt u ervoor dat úw bedrijf in orde is met het Vlaamse milieurecht? Geen kinderspel, want er komt een berg administratie bij kijken, zoals:aanvragen voor omgevingvergunningenregistratie van milieugegevens (emissies, afvalwater, ...)aangiftes voor heffingenkeuringen van ...

24/9   |  NL   |  Info

Documentenbeheer voor de preventieadviseur
Kluwer Opleidingen / Formations

Dankzij een doeltreffend en transparant documentenbeheerssysteem kan de preventieadviseur tijd vrij maken voor het 'echte' preventiewerk! Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leert u hoe u snel en efficiënt te werk kunt gaan bij de verdere uitbouw van het documentenbeheer. ...

22/9   |  NL   |  Info

Supervisie vertrouwenspersoon: deontologie en beroepsgeheim
Kluwer Opleidingen / Formations

Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen.Uw opdracht als vertrouwenspersoon zit sterk ...

22/9   |  NL   |  Info

Le management des comportements responsables en matière de sécurité, d'environnement et de qualité
Kluwer Opleidingen / Formations

Le comportement sûr de vos collaborateurs est le moteur de chaque culture de sécurité. En tant que chef d’entreprise ou conseiller en prévention, vous restez alerte. Vous connaissez les obligations légales concernant la sécurité au travail. Les règles sont bétonnées dans les ...

17/9   |  FR   |  Info

Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten
Kluwer Opleidingen / Formations

De wetgeving over ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt steeds complexer. Als veiligheids- of milieuverantwoordelijke weet u dat de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd zijn in de nieuwe omgevingsvergunning. Sinds 1 januari 2018 is de ...

17/9   |  NL   |  Info

De ISO 45001:201(8) opzetten en invoeren
Kluwer Opleidingen / Formations

De OHSAS 18001 wordt de ISO 45001-norm Managementsystemen hebben als doel het continu verbeteren van de bedrijfsvoering. Dit op verschillende vlakken waaronder veiligheid en gezondheid. De OHSAS 18001 werd herzien en als ISO 45001 gepubliceerd. Met de ISO 45001-norm beheerst u ...

15/9   |  NL   |  Info

Supervisie vertrouwenspersoon: de informele interventies in de praktijk
Kluwer Opleidingen / Formations

Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, hun competenties en hun vaardigheden verder aan te scherpen.In deze supervisie leggen we de focus op het ...

25/8   |  NL   |  Info

Supervisie vertrouwenspersoon: de procedures voor psychosociale interventies
Kluwer Opleidingen / Formations

Met de wet van 28 februari 2014 op de psychosociale risico’s benadrukt de wetgever het belang van psychosociaal welzijn.Uw uitdaging: de technische voorschriften van deze wet door en door kennen, zodat u weet wat u als vertrouwenspersoon mag, en vooral wat u niet mag.Deze ...

2/7   |  NL   |  Info

Basistraining interne auditor volgens ISO 19011:2011
Kluwer Opleidingen / Formations

De nieuwe ISO 19011:2018 vertaald naar de praktijk Een interne audit is een belangrijk instrument om de doeltreffendheid van een managementsysteem te meten en om na te gaan of de vereiste procesdoelstellingen worden gehaald. Gebeurt in de praktijk wat er in het systeem werd ...

2/7   |  NL   |  Info

Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure uitgediept
Kluwer Opleidingen / Formations

Als vertrouwenspersoon faciliteert u de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want u beweegt zich doorheen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen.Tijdens deze workshop ontdekt u de ...

25/6   |  NL   |  Info

Mise en place d’une politique de gestion du stress : atelier
Kluwer Opleidingen / Formations

Vous voulez gérer l’absentéisme et la charge de travail dans votre organisation ?Vous voulez mettre en place une politique efficace de gestion du stress dans votre organisation ?Vous voulez savoir quelle est la meilleure approche en la matière et quelle est la marche à suivre ...

23/6   |  FR   |  Info

Een stressbeleid opzetten: workshop
Kluwer Opleidingen / Formations

U wilt het ziekteverzuim en de werklast in uw organisatie aanpakken?U wilt in uw organisatie een efficiënt stressbeleid opzetten?U wilt vernemen hoe u dat best aanpakt en welke stappen u moet zetten?U bent op zoek naar best practices, tools en nieuwe ideeën voor het opzetten van ...

18/6   |  NL   |  Info

Toolboxmeetings: de essentie
Kluwer Opleidingen / Formations

Laat uw boodschap nazinderenU wilt starten met toolboxmeetings over milieu, veiligheid en welzijn in uw organisatie? Zorg dat uw inspanningen renderen.Deze opleiding geeft u op een halve dag praktijktips en cases. U ontdekt alle noodzakelijke onderdelen van een goede ...

11/6   |  NL   |  Info


Résultats 126-150 de 276 page précédente -  Page  3  4  5  6  7  8  9   - page suivante

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be