Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 

182 formations trouvé

   

 
Nouvelle recherche Zoek
 
 

> Page d'accueil > catégorie Environnement, Sécurité et Qualité: Sécurité

Opleiding heftruck / cariste
Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw vzw

Het doel van deze opleiding is veilig werken met een heftruck, vorkheftruck of Clark, zonder kwaliteitsverlies. Deze cursus is zeer praktijkgericht en beoogt zowel onervaren als ervaren gebruikers van de heftruck. Inhoud: - Veiligheid en verantwoordelijkheden - Startcontrole ...

9/3   |  NL   |  Info

Behaviour Based Safety: coachen naar arbeidsveilig gedrag
Amelior vzw

In deze opleiding leert u welke voorwaarden dienen aanwezig te zijn om te komen tot een preventiebeleid dat actief en participatief gedragen en ondersteund wordt door alle medewerkers, zowel de hiërarchische lijn als de medewerkers op de werkvloer. Concreet betekent dit : hoe ...

22/6   |  NL   |  Info

Bijscholing voor preventieadviseurs
Amelior vzw

Een upgrade bestaat uit drie luiken: Luik 1: Nieuwe, recente wetgeving. Luik 2: De preventieadviseur als manager, coach. Luik 3: Praktijkgetuigenissen door preventieadviseurs. Zo bouwen wij samen met u halfjaarlijks verder aan uw competenties

18/6   |  NL   |  Info

Safety Integrity Levels (SIL) in de procesindustrie
Amelior vzw

U krijgt inzicht in alle aspecten van instrumentele beveiligingen voor de procesindustrie, meer bepaald in de normen IEC61508 en IEC61511 en hun praktische toepassing. Na de opleiding kunt u een SIL kring ontwerpen, berekenen en kunt u testdocumenten opstellen om de kringen ...

11/6   |  NL   |  Info

Toxicologie voor gevorderden: blootstellingsmodellering en blootstellingsscenario’s
Amelior vzw

Een zeer praktische workshop rond een aantal risicoanalysesystemen voor chemische agentia. Door middel van oefeningen worden de verschillen en gelijkenissen tussen de verschillende risicoanalysetools duidelijk. Ook het interpreteren van de bekomen resultaten met de diverse tools ...

9/6   |  NL   |  Info

Interne veiligheidsauditor ISO 45001 : 2018
Amelior vzw

Deze norm volgt net als alle normen voor managementsystemen de nieuwe HLS structuur. De integreerbaarheid van managementsystemen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 wordt hierdoor vereenvoudigd. U wandelt op een praktische wijze doorheen het volledige interne auditproces volgens ...

8/6   |  NL   |  Info

Bijscholing voor preventieadviseurs
Amelior vzw

Een upgrade bestaat uit drie luiken: Luik 1: Nieuwe, recente wetgeving. Luik 2: De preventieadviseur als manager, coach. Luik 3: Praktijkgetuigenissen door preventieadviseurs. Zo bouwen wij samen met u halfjaarlijks verder aan uw competenties

2/6   |  NL   |  Info

ISO 45001
Amelior vzw

In 2016 wordt de publicatie van de ISO 45001 verwacht, deze norm zal OHSAS 18001 vervangen. Op 18 juli 2014 heeft ISO reeds de Committee Draft International Standard (CD) gepubliceerd. De voornaamste verandering is de nieuwe High Level Structure (HLS) structuur.  Elk nieuw ...

20/5   |  NL   |  Info

Blootstellingsscenario´s opstellen voor Extended Safety Data Sheets & REACH
Amelior vzw

Een zeer praktische workshop rond een aantal risico analysesystemen voor chemische agentia. Door middel van oefeningen worden de verschillen en gelijkenissen tussen de verschillende risico analyse tools duidelijk. Ook het interpreteren van de bekomen resultaten met de diverse ...

20/5   |  NL   |  Info

Procesveiligheid
Amelior vzw

U krijgt inzicht in de diverse aspecten van procesveiligheid. Zowel het analyseren van de proces risico’s als het valideren van de technische installatie komen aan bod. U krijgt inzicht in de regelgeving en normen (IEC 61508 en IEC 61511) met betrekking tot de ...

5/5   |  NL   |  Info

Basiscursus preventieadviseur niveau III
Amelior vzw

U krijgt de elementaire basisvorming veiligheid. U krijgt in korte tijd zicht op alle belangrijke aspecten van het hedendaags veiligheidsbeleid: zowel de algemene denkwijze, de wetgeving als de specifieke risico’s komen aan bod. U heeft na het volgen van deze opleiding: Een ...

4/5   |  NL   |  Info

Basiscursus preventieadviseur niveau III
Amelior vzw

U krijgt de elementaire basisvorming veiligheid. U krijgt in korte tijd zicht op alle belangrijke aspecten van het hedendaags veiligheidsbeleid: zowel de algemene denkwijze, de wetgeving als de specifieke risico’s komen aan bod. U heeft na het volgen van deze opleiding: Een ...

20/4   |  NL   |  Info

Extended Safety Data Sheets lezen en begrijpen - REACH
Amelior vzw

Deze workshop richt zich vooral op de vormvereisten en de nieuwe structuur van de SDS , met bijzondere aandacht voor de blootstellingsscenario´s die deel uitmaken van een zogenaamd extended SDS. U leert hoe een (extended) SDS te lezen en interpreteren zodat u alle risico´s van ...

26/3   |  NL   |  Info

Behaviour Based Safety: coachen naar arbeidsveilig gedrag
Amelior vzw

In deze opleiding leert u welke voorwaarden dienen aanwezig te zijn om te komen tot een preventiebeleid dat actief en participatief gedragen en ondersteund wordt door alle medewerkers, zowel de hiërarchische lijn als de medewerkers op de werkvloer. Concreet betekent dit : hoe ...

25/3   |  NL   |  Info

ISO 45001
Amelior vzw

In 2016 wordt de publicatie van de ISO 45001 verwacht, deze norm zal OHSAS 18001 vervangen. Op 18 juli 2014 heeft ISO reeds de Committee Draft International Standard (CD) gepubliceerd. De voornaamste verandering is de nieuwe High Level Structure (HLS) structuur.  Elk nieuw ...

17/3   |  NL   |  Info

Basisopleiding Toxicologie
Amelior vzw

In deze opleiding krijgt u een stevige basis toxicologie en raakt u vertrouwd met de toxicologische terminologie. U krijgt inzicht in de wetgeving die gepaard gaat met toxicologie. Daarnaast worden ook de methoden voor het inschatten van risico ´s van stoffen toegelicht.Ook de ...

10/3   |  NL   |  Info

Basisopleiding CLP: Classification, Labelling and Packaging
Amelior vzw

Een nieuw wereldwijd systeem voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen  GHS (Globally Harmonised system) werd in 2009 opgestart.  In Europa wordt GHS geïntegreerd in de CLP-verordening. De CLP-verordening bepaalt de criteria voor de classificatie van chemische ...

10/2   |  NL   |  Info

Basiscursus preventieadviseur niveau III
Amelior vzw

U krijgt de elementaire basisvorming veiligheid. U krijgt in korte tijd zicht op alle belangrijke aspecten van het hedendaags veiligheidsbeleid: zowel de algemene denkwijze, de wetgeving als de specifieke risico’s komen aan bod. U heeft na het volgen van deze opleiding: Een ...

3/2   |  NL   |  Info

Chemische basisbegrippen
Amelior vzw

U krijgt in een minimum van tijd een grondige kennisonderbouw inzake scheikunde. De wetgeving zelf inzake gevaarlijke stoffen wordt in deze workshop niet behandeld.

9/1   |  NL   |  Info

Toxicologie voor gevorderden: blootstellingsmodellering en blootstellingsscenario’s
Amelior vzw

Een zeer praktische workshop rond een aantal risicoanalysesystemen voor chemische agentia. Door middel van oefeningen worden de verschillen en gelijkenissen tussen de verschillende risicoanalysetools duidelijk. Ook het interpreteren van de bekomen resultaten met de diverse tools ...

7/1   |  NL   |  Info

Bijscholing voor preventieadviseurs
Amelior vzw

Een upgrade bestaat uit drie luiken: Luik 1: Nieuwe, recente wetgeving. Luik 2: De preventieadviseur als manager, coach. Luik 3: Praktijkgetuigenissen door preventieadviseurs. Zo bouwen wij samen met u halfjaarlijks verder aan uw competenties

18/12   |  NL   |  Info

Interne veiligheidsauditor ISO 45001 : 2018
Amelior vzw

Deze norm volgt net als alle normen voor managementsystemen de nieuwe HLS structuur. De integreerbaarheid van managementsystemen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 wordt hierdoor vereenvoudigd. U wandelt op een praktische wijze doorheen het volledige interne auditproces volgens ...

4/12   |  NL   |  Info

Bijscholing voor Certified Experts in Machinery Safety
Amelior vzw

In de opleiding Certified Expert in Machinery Safety krijgt u reeds de nodige kennis mee om u daadwerkelijk expert in machineveiligheid te noemen. Maar net zoals de tijd, staat ook de wetgeving, normalisatie en algemene problematiek rond machineveiligheid niet stil. Wijzigingen ...

3/12   |  NL   |  Info

Bijscholing voor preventieadviseurs
Amelior vzw

Een upgrade bestaat uit drie luiken: Luik 1: Nieuwe, recente wetgeving. Luik 2: De preventieadviseur als manager, coach. Luik 3: Praktijkgetuigenissen door preventieadviseurs. Zo bouwen wij samen met u halfjaarlijks verder aan uw competenties

26/11   |  NL   |  Info

Procesveiligheid
Amelior vzw

U krijgt inzicht in de diverse aspecten van procesveiligheid. Zowel het analyseren van de proces risico’s als het valideren van de technische installatie komen aan bod. U krijgt inzicht in de regelgeving en normen (IEC 61508 en IEC 61511) met betrekking tot de ...

20/11   |  NL   |  Info


Résultats 26-50 de 182 page précédente -  Page  1  2  3  4  5  6  7   - page suivante

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be