Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 

180 formations trouvé

   

 
Nouvelle recherche Zoek
 
 

> Page d'accueil > catégorie Economie, Administration, Fiscalité et Législation: Fiscalité

Waardering vruchtgebruik - hoe waarderen & hoe controleert de fiscus !?
Kennisateliers

De veelgebruikte waarderingsformule is eenvoudig, maar werkt met een beperkt aantal parameters. Wij analyseren een alternatief berekeningsmodel (discounted cash flow – model). Dit model laat toe meer genuanceerde waardebepalingen te maken, waarbij o.m. ook rekening gehouden ...

22/11   |  NL   |  Info

Check-up btw 2019 – gestructureerde check-up van uw btw-kennis !
Kennisateliers

Deze Check-up BTW 2019 geeft u in 3 voormiddagen een noodzakelijke ‘all-round‘ opfrissing van uw BTW kennis. Gestructureerd, praktijkgericht, duidelijk en direct toepasbaar, met voorbeelden en oefeningen. De rode draad bij deze check-up zijn de vragen waar u dagelijks mee ...

20/11   |  NL   |  Info

Grondige opleiding vennootschapsbelasting.
Kennisateliers

Deze 3-daagse grondige praktijkcursus geeft u een inzicht in de praktijk van de vennootschapsbelasting en de techniek van de aangifte. Met concrete voorbeelden leert u hoe de vennootschapsbelasting optimaal te begrijpen en toe te passen. Wij vertrekken van het boekhoudkundig ...

25/11   |  NL   |  Info

Financiële kpi's – hoe efficiënte financiële boordtabellen opmaken & toepassen ?! financiële gezondheid doorlichten, opvolgen en bijsturen !
Kennisateliers

Financiële KPI’s (Key performance indicators) geven de financieel- en algemeen manager eigen boordtabellen waarmee zij de financiële gezondheid van de onderneming kunnen doorlichten, opvolgen en bijsturen. U werkt hier met Key Performance Indicators die de traditionele ...

21/11   |  NL   |  Info

Financiële kpi's – hoe efficiënte financiële boordtabellen opmaken & toepassen ?! financiële gezondheid doorlichten, opvolgen en bijsturen !
Kennisateliers

Financiële KPI’s (Key performance indicators) geven de financieel- en algemeen manager eigen boordtabellen waarmee zij de financiële gezondheid van de onderneming kunnen doorlichten, opvolgen en bijsturen. U werkt hier met Key Performance Indicators die de traditionele ...

19/11   |  NL   |  Info

Anti-witwaswetgeving – concrete impact voor accountants, fiscalisten, ... én de kantoororganisatie !
Kennisateliers

De implementatie en correcte toepassing van de verplichtingen inzake preventieve witwaswetgeving is essentieel voor de cijferberoepers. Een correcte toepassing biedt u bescherming voor uw aansprakelijkheden. Dit kennisatelier gaat dieper in op uw wettelijke verplichtingen tot ...

21/11   |  NL   |  Info

Anti-witwaswetgeving – concrete impact voor accountants, fiscalisten, ... én de kantoororganisatie !
Kennisateliers

De implementatie en correcte toepassing van de verplichtingen inzake preventieve witwaswetgeving is essentieel voor de cijferberoepers. Een correcte toepassing biedt u bescherming voor uw aansprakelijkheden. Dit kennisatelier gaat dieper in op uw wettelijke verplichtingen tot ...

19/11   |  NL   |  Info

Anti-witwaswetgeving – concrete impact voor accountants, fiscalisten, ... én de kantoororganisatie !
Kennisateliers

De implementatie en correcte toepassing van de verplichtingen inzake preventieve witwaswetgeving is essentieel voor de cijferberoepers. Een correcte toepassing biedt u bescherming voor uw aansprakelijkheden. Dit kennisatelier gaat dieper in op uw wettelijke verplichtingen tot ...

19/11   |  NL   |  Info

De verboden opportuniteitsregel: geliefd instrument van de fiscus en het failliet van de bezoldigingstheorie ?!
Kennisateliers

U kent de discussies over de aftrekbaarheid van kosten onroerende goederen, personenwagens… die als deel van de bezoldiging beschouwd worden. De fiscus hanteert hier een belangrijk wapen: de opportuniteitsbeoordeling. Of er al dan niet sprake is dat de kosten op onredelijke ...

21/11   |  NL   |  Info

De verboden opportuniteitsregel: geliefd instrument van de fiscus en het failliet van de bezoldigingstheorie ?!
Kennisateliers

U kent de discussies over de aftrekbaarheid van kosten onroerende goederen, personenwagens… die als deel van de bezoldiging beschouwd worden. De fiscus hanteert hier een belangrijk wapen: de opportuniteitsbeoordeling. Of er al dan niet sprake is dat de kosten op onredelijke ...

19/11   |  NL   |  Info

De verboden opportuniteitsregel: geliefd instrument van de fiscus en het failliet van de bezoldigingstheorie ?!
Kennisateliers

U kent de discussies over de aftrekbaarheid van kosten onroerende goederen, personenwagens… die als deel van de bezoldiging beschouwd worden. De fiscus hanteert hier een belangrijk wapen: de opportuniteitsbeoordeling. Of er al dan niet sprake is dat de kosten op onredelijke ...

19/11   |  NL   |  Info

Master class fiscale optimalisatie onroerend goed !
Kennisateliers

Deze 2-daagse Master Class heeft tot doel de verschillende invalshoeken van de onroerend goed-fiscaliteit in hun finesse en samenhang te analyseren en de nodige kennis en structuren mee te geven om gefundeerd advies te kunnen geven aan uw cliënten. De Master Class is specifiek ...

7/11   |  NL   |  Info

De fiscale behandeling van aandelen in de vennootschapsbelasting: meer- en minderwaarden, dividenden, enz…
Kennisateliers

De hervorming van de VenB veranderde fundamenteel de fiscale behandeling van aandelen binnen vennootschappen. Beleggen in aandelen via een vennootschap ‘kan’ een pak voordeliger zijn, maar het aantal valkuilen groeide exponentieel. Daarnaast kenden wij ook wijzigingen waarbij ...

6/11   |  NL   |  Info

De jacht van vlabel op vruchtgebruik, opstal en erfpacht. hoe verdedigen, hoe anticiperen ?
Kennisateliers

De onroerende zakelijke rechten worden vandaag veelvuldig onder vuur genomen door de fiscus. Waarbij ook de Vlabel recent opmerkelijke standpunten inneemt. - Welke structuren krijgen een versterkte controle ? - Heffing van registratiebelasting bij overdracht en beëindiging van ...

6/11   |  NL   |  Info

Opleiding kostprijscalculatie: dé basis gezond bedrijf !
Kennisateliers

Een gezonde bedrijfsvoering steunt op inzicht in de kostprijs van producten of diensten. Deze evidentie is niet altijd eenvoudig in praktijk te brengen. Deze opleiding is opgebouwd rond de essentiële vragen bij het bepalen van een kostprijs. - Basis kostprijsberekening - ...

5/11   |  NL   |  Info

Hoe nog maximaal optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot ?! checklist fiscale optimalisatie vennootschap anno 2019 !
Kennisateliers

De kernvraag in deze klassieker is ‘Hoe nog maximaal optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot ?!’. Filip Mees bespreekt de concrete mogelijkheden om anno 2019 een vennootschap te optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot. - Het Zomerakkoord is ...

5/11   |  NL   |  Info

Hoe nog maximaal optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot ?! checklist fiscale optimalisatie vennootschap anno 2019 !
Kennisateliers

De kernvraag in deze klassieker is ‘Hoe nog maximaal optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot ?!’. Filip Mees bespreekt de concrete mogelijkheden om anno 2019 een vennootschap te optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot. - Het Zomerakkoord is ...

6/11   |  NL   |  Info

Hoe nog maximaal optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot ?! checklist fiscale optimalisatie vennootschap anno 2019 !
Kennisateliers

De kernvraag in deze klassieker is ‘Hoe nog maximaal optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot ?!’. Filip Mees bespreekt de concrete mogelijkheden om anno 2019 een vennootschap te optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot. - Het Zomerakkoord is ...

6/11   |  NL   |  Info

Regularisatie - moeten vergeten kapitalen nog geregulariseerd worden? wat na 2020 ?
Kennisateliers

Centraal uitgangspunt is een stand van zaken van de fiscale regularisatie zowel federaal als regionaal. Waarbij wij ons concentreren op het risico op strafrechtelijke vervolging en wat na 2020. - Bewijslast van de aangever en controlemogelijkheden CPR - Wat is fiscaal ...

14/10   |  NL   |  Info

De zorgvolmacht: wanneer en hoe opstellen, de mogelijkheden en beperkingen !
Kennisateliers

Om te voorkomen dat bij onbekwaamheid het beheer van het vermogen in ‘vreemde’ handen komt, kan een zorgvolmacht gemaakt worden. Deze regeling op maat wordt gemaakt als iemand nog bekwaam is en voorziet in het beheer van het vermogen wanneer iemand onbekwaam wordt.

8/10   |  NL   |  Info

De uitkeringstest: hoe concreet aantonen dat vennootschap haar schulden kan blijven betalen ?
Kennisateliers

Door het nieuwe vennootschapsrecht worden de uitkeringen van het vermogen aan de aandeelhouders en tantièmes, onderworpen aan een dubbele uitkeringstest: een balanstest en een liquiditeitstest. De balanstest houdt in dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van ...

4/10   |  NL   |  Info

Special btw knelpunten bouw & onroerend goed !
Kennisateliers

De complexiteit van BTW bij onroerend goed en bouwprojecten, leidt tot foute toepassingen en belangrijke BTW boeten. Deze Special BTW knelpunten bouw & onroerend goed is opgebouwd rond de volgende thema’s. - BTW hervorming onroerende verhuur - De regeling medecontractent: ...

3/10   |  NL   |  Info

1 jaar cbn-adviezen: de essentie voor de dagelijkse praktijk !
Kennisateliers

Tijdens deze sessie bundelt Peter Verschelden één jaar CBN adviezen en brengt die terug tot hun praktische en pragmatische essentie voor de concrete toepassing door accountant/boekhouder. Met nadruk op moeilijke of specifieke boekingen en de fiscale consequenties van de ...

3/10   |  NL   |  Info

Master class “fiscale planning & fiscale optimalisatie kmo’s
Kennisateliers

De Master Class “Fiscale planning & optimalisatie KMO’s’ analyseert de specifieke fiscale maatregelen gericht op KMO’s. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan: - de fiscale en boekhoudkundige definitie van KMO - de samenhang van die fiscale maatregelen - de combinaties ...

2/10   |  NL   |  Info

Master class “fiscale planning & fiscale optimalisatie kmo’s
Kennisateliers

De Master Class “Fiscale planning & optimalisatie KMO’s’ analyseert de specifieke fiscale maatregelen gericht op KMO’s. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan: - de fiscale en boekhoudkundige definitie van KMO - de samenhang van die fiscale maatregelen - de combinaties ...

1/10   |  NL   |  Info


Résultats 76-100 de 180 page précédente -  Page  1  2  3  4  5  6  7   - page suivante

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be