Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 

82 formations trouvé

   

 
Nouvelle recherche Zoek
 
 

> Page d'accueil > catégorie Economie, Administration, Fiscalité et Législation: Fiscalité

Auteursrechten: hoe fiscaal binnen de lijnen kleuren?
Kluwer Opleidingen / Formations

De laatste jaren is er veel te doen rond de regeling inzake de auteursrechten. Tijdens dit webinar wordt u een grondig en praktisch overzicht gegeven van de regels ter zake. Hoe kleurt u fiscaal mooi binnen de lijnen, en kunt u inderdaad voor uw prestaties een vergoeding voor de ...

6/3   |  NL   |  Info

Uw managementvennootschap: optimale vergoeding voor de bestuurder
Kluwer Opleidingen / Formations

Alternatieven voor de bezoldigingen zijn legio, maar welke alternatieven zijn nu net voor u interessant? Hoe worden dividenden belast? Wat met tantièmes? Zijn er voordelen die niet of interessanter belast worden waar u gebruik van zou kunnen maken? Hoe kan ik overtollige ...

25/9   |  NL   |  Info

Incentives voor start-ups en scale-ups
Kluwer Opleidingen / Formations

Omdat start-ups niet altijd gemakkelijk toegang krijgen tot klassieke financieringsmiddelen heeft de regering in 2015 maatregelen getroffen om hen via een alternatieve weg te helpen. Het stelsel is ook gekend onder de benaming 'tax shelter voor start-ups'. Concreet houdt dit in ...

12/2   |  NL   |  Info

Fiscale behandeling van dividenden
Kluwer Opleidingen / Formations

Hoewel het tarief van de roerende voorheffing stelselmatig is verhoogd de voorbije jaren, zijn er ook heel wat nieuwe vrijstellingen of verminderingen uitgedacht. Tijdens dit seminarie worden deze incentives klaar en duidelijk uit de doeken gedaan.

11/12   |  NL   |  Info

Fiscale behandeling van dividenden
Kluwer Opleidingen / Formations

Hoewel het tarief van de roerende voorheffing stelselmatig is verhoogd de voorbije jaren, zijn er ook heel wat nieuwe vrijstellingen of verminderingen uitgedacht. Tijdens dit seminarie worden deze incentives klaar en duidelijk uit de doeken gedaan.

6/3   |  NL   |  Info

Eindejaarsverrichtingen: fiscale optimalisatie
Kluwer Opleidingen / Formations

Afsluitverrichtingen met oog op hervorming vennootschapsbelasting: hoe optimaal boekjaar 31/12/2019 afsluiten en boekjaar 31/12/2020 starten? Met het einde van het boekjaar in het vooruitzicht vraagt u zich af welke eindejaarsverrichtingen nog een positieve impact hebben op de ...

8/12   |  NL   |  Info

Update Fiscale Club Personenbelasting
Kluwer Opleidingen / Formations

De Fiscale Club biedt u een permanente opvolging inzake directe belastingen. In 7 sessies worden de meest actuele wetgeving, wijzigingen, arresten, circulaires, parlementaire vragen én commentaren inzake directe belastingen toegelicht. Daarnaast worden de belangrijkste artikels ...

13/2   |  NL   |  Info

Hypothecaire kredieten: Brussel, Wallonië en Federaal
Kluwer Opleidingen / Formations

Als gevolg van de regionalisering van Vak IX van de aangifte personenbelasting vanaf aanslagjaar 2018, inkomsten 2017, wordt de bespreking van Vak IX in 5 delen gesplitst: Een algemeen deel Het Brusselse deel Het Vlaamse deel Het Waalse deel Het federaal deel Als gevolg ...

5/6   |  NL   |  Info

Hypothecaire kredieten: Vlaams en Federaal
Kluwer Opleidingen / Formations

Als gevolg van de regionalisering van Vak IX van de aangifte personenbelasting vanaf aanslagjaar 2018, inkomsten 2017, wordt de bespreking van Vak IX in 5 delen gesplitst: Een algemeen deel Het Brusselse deel Het Vlaamse deel Het Waalse deel Het federale deel Naar ...

22/9   |  NL   |  Info

Hypothecaire kredieten: Vlaams en Federaal
Kluwer Opleidingen / Formations

Als gevolg van de regionalisering van Vak IX van de aangifte personenbelasting vanaf aanslagjaar 2018, inkomsten 2017, wordt de bespreking van Vak IX in 5 delen gesplitst: Een algemeen deel Het Brusselse deel Het Vlaamse deel Het Waalse deel Het federale deel Naar ...

5/6   |  NL   |  Info

Update BTW Club
Kluwer Opleidingen / Formations

De BTW Club biedt u een permanente opvolging inzake indirecte belastingen. In 5 sessies worden de meest actuele wetgeving, wijzigingen, arresten, circulaires, parlementaire vragen én commentaren inzake indirecte belastingen toegelicht. Daarnaast worden de belangrijkste artikels ...

9/3   |  NL   |  Info

Anti-Tax Avoidance Directive
Kluwer Opleidingen / Formations

De nieuwe CFC regeling: hoe praktisch toe te passen Bent u met uw vennootschap internationaal actief en heeft u in het buitenland dochtervennootschappen? Dan komt u mogelijk in aanraking met de CFC wetgeving. Tijdens dit webinar wordt er een praktisch overzicht gegeven van de ...

6/2   |  NL   |  Info

Wijzigingen in de nieuwe aangifte personenbelasting (AJ 2019)
Kluwer Opleidingen / Formations

Slechts handvol codes extra, maar schijn bedriegt. De aangifte in de personenbelasting werd gepubliceerd op de website van de FOD Financiën. Daarmee wordt een nieuw aangifteseizoen op gang getrapt. De Vlaamse aangifte dikt aan met zes codes en telt in totaal 829 codes. Voor de ...

2/6   |  NL   |  Info

Aanvullende pensioenen en internationale fiscaliteit: pensioenopbouw België vs. buurlanden
Kluwer Opleidingen / Formations

In België kennen aanvullende pensioenen een gunstige fiscale behandeling. Voor internationaal mobiele werknemers kunnen de fiscale gevolgen echter complex en soms ongunstig zijn. Sommige gepensioneerden verhuizen naar het buitenland en strijken vervolgens hun aanvullend pensioen ...

20/10   |  NL   |  Info

Btw en de Incoterms voor fiscalisten en boekhouders – de nieuwe “Incoterms 2020”
Kluwer Opleidingen / Formations

Een internationale verkoop van goederen wordt op het vlak van de btw niet zozeer bepaald door de zetel of nationaliteit van de contractanten, maar wel door de afspraken die zij (op voorhand) maken wat de leveringsvoorwaarden betreft:  Waar en wanneer gaat de eigendom van de ...

14/5   |  NL   |  Info

La refacturation des frais
Kluwer Opleidingen / Formations

La refacturation des frais entre entreprises liées ou non doit être faite de manière adéquate et en tenant compte des principes de base en matière de TVA. Cette formation vous permettra d'approfondir les divers éléments indispensables à prendre en considération de manière à ...

13/10   |  FR   |  Info

La refacturation des frais
Kluwer Opleidingen / Formations

La refacturation des frais entre entreprises liées ou non doit être faite de manière adéquate et en tenant compte des principes de base en matière de TVA. Cette formation vous permettra d'approfondir les divers éléments indispensables à prendre en considération de manière à ...

8/5   |  FR   |  Info

De meest gestelde btw-vragen in ondernemingen en boekhoudkantoren
Kluwer Opleidingen / Formations

De doorgedreven internationalisering en mondialisering van de economie zorgen voor een toegenomen complexiteit van zowel de Europese als de Belgische btw-wetgeving. Op basis van zijn jarenlange ervaring heeft Frank Borger (THE VAT HOUSE) een selectie gemaakt van veelvuldig ...

12/10   |  NL   |  Info

De meest gestelde btw-vragen in ondernemingen en boekhoudkantoren
Kluwer Opleidingen / Formations

De doorgedreven internationalisering en mondialisering van de economie zorgen voor een toegenomen complexiteit van zowel de Europese als de Belgische btw-wetgeving. Op basis van zijn jarenlange ervaring heeft Frank Borger (THE VAT HOUSE) een selectie gemaakt van veelvuldig ...

11/3   |  NL   |  Info

Des comptes annuels à la déclaration ISOC
Kluwer Opleidingen / Formations

Comment rédiger votre déclaration fiscale au départ de votre comptabilité ? Quelles différences y a-t-il entre les règles d'évaluation fiscales et comptables ? Quel est l'impact du principe d'annualité de l'impôt sur le résultat fiscal ? Quel est la différence entre capital ...

9/11   |  FR   |  Info

Des comptes annuels à la déclaration ISOC
Kluwer Opleidingen / Formations

Comment rédiger votre déclaration fiscale au départ de votre comptabilité ? Quelles différences y a-t-il entre les règles d'évaluation fiscales et comptables ? Quel est l'impact du principe d'annualité de l'impôt sur le résultat fiscal ? Quel est la différence entre capital ...

20/4   |  FR   |  Info

Des comptes annuels à la déclaration ISOC
Kluwer Opleidingen / Formations

Comment rédiger votre déclaration fiscale au départ de votre comptabilité ? Quelles différences y a-t-il entre les règles d'évaluation fiscales et comptables ? Quel est l'impact du principe d'annualité de l'impôt sur le résultat fiscal ? Quel est la différence entre capital ...

31/8   |  FR   |  Info

Praktische inleiding tot het internationale fiscale recht
Kluwer Opleidingen / Formations

Onze economie evolueert meer en meer in een internationale richting. Als gevolg hiervan moeten fiscale vragen steeds meer vanuit een internationaalrechtelijk standpunt beoordeeld worden, rekening houdend met meerdere fiscale wetten en regels. Ook cijferberoepers worden meer en ...

27/10   |  NL   |  Info

Praktische inleiding tot het internationale fiscale recht
Kluwer Opleidingen / Formations

Onze economie evolueert meer en meer in een internationale richting. Als gevolg hiervan moeten fiscale vragen steeds meer vanuit een internationaalrechtelijk standpunt beoordeeld worden, rekening houdend met meerdere fiscale wetten en regels. Ook cijferberoepers worden meer en ...

28/5   |  NL   |  Info

Transfer pricing in de praktijk
Kluwer Opleidingen / Formations

De voortdurende globalisering van de markt heeft ertoe geleid dat er steeds meer internationale transacties (verkoop van goederen, levering van diensten, financiële transacties, immateriële activa, enz.) plaatsvinden tussen ondernemingen die behoren tot dezelfde internationale ...

19/10   |  NL   |  Info


Résultats 1-25 de 82 Page  1  2  3  4   - page suivante

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be