Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 

83 formations trouvé

   

 
Nouvelle recherche Zoek
 
 

> Page d'accueil > catégorie Economie, Administration, Fiscalité et Législation: Fiscalité

E-de gevolgen van een echtscheiding op de vennootschap ! webcast
Kennisateliers

WEBCAST Rechtstreekse online uitzending! Impact op aandelen, rekening courant, groepsverzekering, … gevolgen en aandachtspunten ! Wat is het lot van de aandelen bij een echtscheiding ? - Wat is het verschil tussen lidmaatschapsrechten en eigendomsrechten van aandelen ...

27/4   |  NL   |  Info

Practicum woonkredieten - aangifte pb 2018
Kennisateliers

Noodzakelijke opleiding correct invullen aangifte PB ! Schematisch overzicht diverse stelsels met voorwaarden en fiscale voordelen. In dit kennisatelier wordt zowel federaal als per gewest een overzicht gegeven van de basisstelsels zoals de (geïntegreerde) woonbonus, de ...

31/5   |  NL   |  Info

E-overdracht familiale kmo optimaliseren op basis van best practices/cases!
Kennisateliers

KMO overdracht best practices/cases Praktisch, concreet, direct toepasbaar Aan de hand van een 6-tal concrete cases wordt nagegaan wat de meest interessante manier is om een (familiale) KMO over te dragen. Een practicum waarin wij telkens een concreet dossier, zoals u er ...

30/5   |  NL   |  Info

Overdracht familiale kmo optimaliseren op basis van best practices/cases!
Kennisateliers

KMO overdracht best practices/cases Praktisch, concreet, direct toepasbaar Aan de hand van een 6-tal concrete cases wordt nagegaan wat de meest interessante manier is om een (familiale) KMO over te dragen. Een practicum waarin wij telkens een concreet dossier, zoals u er ...

30/5   |  NL   |  Info

Overdracht familiale kmo optimaliseren op basis van best practices/cases!
Kennisateliers

KMO overdracht best practices/cases Praktisch, concreet, direct toepasbaar Aan de hand van een 6-tal concrete cases wordt nagegaan wat de meest interessante manier is om een (familiale) KMO over te dragen. Een practicum waarin wij telkens een concreet dossier, zoals u er ...

29/5   |  NL   |  Info

Practicum woonkredieten - aangifte pb 2018
Kennisateliers

Noodzakelijke opleiding correct invullen aangifte PB ! Schematisch overzicht diverse stelsels met voorwaarden en fiscale voordelen. In dit kennisatelier wordt zowel federaal als per gewest een overzicht gegeven van de basisstelsels zoals de (geïntegreerde) woonbonus, de ...

29/5   |  NL   |  Info

Wat met het onroerend goed bij echtscheiding ?! webcast
Kennisateliers

WEBCAST rechtstreekse online uitzending De ongekende, ingrijpende gevolgen van echtscheiding op onroerend goed gehuwden ! Concrete antwoorden op cruciale vragen ! - Wat zijn de concrete gevolgen van een echtscheiding op de onroerende goederen van gehuwden ? - Wat is ...

28/5   |  NL   |  Info

E - voordelig onroerend goed schenken in vlaanderen ! webcast
Kennisateliers

Schenkbelasting drastisch verlaagd ! Sinds de drastische verlaging van de tarieven van de schenkbelasting is het schenken van een onroerend goed plots veel voordeliger en dus ook populairder en interessanter dan vererven. Onroerend goed schenken in Vlaanderen ...

25/5   |  NL   |  Info

Oplossingen praktische problemen & valkuilen bij vereffeningen !
Kennisateliers

Oplossingen op de moeilijkheden die u ervaart bij een vereffening ! Dit kennisatelier geeft u een praktijkgerichte analyse van de vereffeningsprocedure (incl. de meest recente wijzigingen vennootschapsrecht). Dit op basis van een concreet een stappenplan met de bijhorende ...

24/5   |  NL   |  Info

‘btw eenheid’ versus ‘kostendelende vereniging’: wanneer wat toepassen
Kennisateliers

Wat is het nut van een btw-eenheid en wat is het nut van een kostendelende vereniging? Hoe het best optimaliseren ? Btw-eenheid of kostendelende ? - Wat is het nut van een btw-eenheid en wat is het nut van een kostendelende vereniging? - Wie kan lid zijn van een ...

24/5   |  NL   |  Info

Update aangifte venb 2018 - update - optimalisatie - knelpunten – practicum
Kennisateliers

Optimalisatie aangifte VenB 2018 inclusief alle nieuwe fiscale maatregelen eindejaarswetten & hervorming VenB Deze update VenB aj 2018 geeft u een praktijkgericht analyse van de voornaamste knelpunten van de vennootschapsbelasting. Wij geven bijzondere aandacht voor ...

24/5   |  NL   |  Info

E-‘btw eenheid’ versus ‘kostendelende vereniging’: wanneer wat toepassen
Kennisateliers

Wat is het nut van een btw-eenheid en wat is het nut van een kostendelende vereniging? Hoe het best optimaliseren ? Btw-eenheid of kostendelende ? - Wat is het nut van een btw-eenheid en wat is het nut van een kostendelende vereniging? - Wie kan lid zijn van een ...

23/5   |  NL   |  Info

‘btw eenheid’ versus ‘kostendelende vereniging’: wanneer wat toepassen
Kennisateliers

Wat is het nut van een btw-eenheid en wat is het nut van een kostendelende vereniging? Hoe het best optimaliseren ? Btw-eenheid of kostendelende ? - Wat is het nut van een btw-eenheid en wat is het nut van een kostendelende vereniging? - Wie kan lid zijn van een ...

23/5   |  NL   |  Info

Pakket pb 2018 & woonkredieten 2018- update-practicum
Kennisateliers

Optimaal invullen van de aangifte personenbelasting met bijzondere aandacht voor de nieuwe woningfiscaliteit ! Actualiteit en optimalisatie in de praktijk Bespreking vak per vak van de wijzigingen in de nieuwe aangifte personenbelasting aanslagjaar 2018. Practicum ...

22/5   |  NL   |  Info

Update aangifte pb 2018 - update - optimalisatie - practicum
Kennisateliers

Optimaal invullen van de aangifte personenbelasting met bijzondere aandacht voor de nieuwe woningfiscaliteit ! Actualiteit en optimalisatie in de praktijk Dit kennisatelier behandelt op een praktijkgerichte manier het optimaal invullen van de aangifte PB 2018. Met nadruk ...

22/5   |  NL   |  Info

E-oplossingen praktische problemen & valkuilen bij vereffeningen !
Kennisateliers

Oplossingen op de moeilijkheden die u ervaart bij een vereffening ! Dit kennisatelier geeft u een praktijkgerichte analyse van de vereffeningsprocedure (incl. de meest recente wijzigingen vennootschapsrecht). Dit op basis van een concreet een stappenplan met de bijhorende ...

22/5   |  NL   |  Info

Oplossingen praktische problemen & valkuilen bij vereffeningen !
Kennisateliers

Oplossingen op de moeilijkheden die u ervaart bij een vereffening ! Dit kennisatelier geeft u een praktijkgerichte analyse van de vereffeningsprocedure (incl. de meest recente wijzigingen vennootschapsrecht). Dit op basis van een concreet een stappenplan met de bijhorende ...

22/5   |  NL   |  Info

Update aangifte venb 2018 - update - optimalisatie - knelpunten – practicum
Kennisateliers

Optimalisatie aangifte VenB 2018 inclusief alle nieuwe fiscale maatregelen eindejaarswetten & hervorming VenB Deze update VenB aj 2018 geeft u een praktijkgericht analyse van de voornaamste knelpunten van de vennootschapsbelasting. Wij geven bijzondere aandacht voor ...

17/5   |  NL   |  Info

Pakket pb 2018 & venb 2018- update-practicum
Kennisateliers

Update aangifte VenB 2018- update - optimalisatie - knelpunten – practicum Optimalisatie aangifte VenB 2018 Deze update VenB aj 2017 geeft u een praktijkgericht analyse van de voornaamste knelpunten van de vennootschapsbelasting. Wij geven bijzondere aandacht voor ...

17/5   |  NL   |  Info

E-hoe de btw regels bij intercompany facturen correct toepassen ?!webcast
Kennisateliers

WEBCAST rechtstreekse online uitzending! Praktische toepassing van debtw-regels bij intercompany facturatie ! Deze webcast gaat dieper in op gevaren en knelpunten van de intercompany facturatie. Meestal is dit routine geworden binnen ondernemingen zonder zich bewust te ...

16/5   |  NL   |  Info

Fiscale implicaties kosteloze verkrijging bij einde vruchtgebruik, opstal, ..
Kennisateliers

Kan een kosteloze beëindiging of voortijdige beëindiging ? - Wat zijn de gevolgen van de beëindiging van een recht van vruchtgebruik, een recht van opstal of nog een recht van erfpacht? - Hoe kan een recht van vruchtgebruik, opstal en erfpacht overigens beëindigd ...

15/5   |  NL   |  Info

Pakket pb 2018 & woonkredieten 2018- update-practicum
Kennisateliers

Optimaal invullen van de aangifte personenbelasting met bijzondere aandacht voor de nieuwe woningfiscaliteit ! Actualiteit en optimalisatie in de praktijk Bespreking vak per vak van de wijzigingen in de nieuwe aangifte personenbelasting aanslagjaar 2018. Practicum ...

15/5   |  NL   |  Info

Pakket pb 2018 & venb 2018- update-practicum
Kennisateliers

Update aangifte VenB 2018- update - optimalisatie - knelpunten – practicum Optimalisatie aangifte VenB 2018 Deze update VenB aj 2017 geeft u een praktijkgericht analyse van de voornaamste knelpunten van de vennootschapsbelasting. Wij geven bijzondere aandacht voor ...

15/5   |  NL   |  Info

Update aangifte pb 2018 - update - optimalisatie - practicum
Kennisateliers

Optimaal invullen van de aangifte personenbelasting met bijzondere aandacht voor de nieuwe woningfiscaliteit ! Actualiteit en optimalisatie in de praktijk Dit kennisatelier behandelt op een praktijkgerichte manier het optimaal invullen van de aangifte PB 2018. Met nadruk ...

15/5   |  NL   |  Info

E-stopzetting patrimoniumvennootschap: hoe concreet uitvoeren en fiscaal opt webca
Kennisateliers

WEBCAST rechtstreekse online uitzending ! Hoe patrimoniumvennootschap fiscaal optimaal stopzetten ? Deze webcast is opgebouwd rond drie centrale thema’s: - Fiscaal optimaliseren van de uitbreng van onroerend goed. - Hoe kunt u een patrimoniumvennootschap zo goedkoop ...

14/5   |  NL   |  Info


Résultats 1-25 de 83 Page  1  2  3  4   - page suivante

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be