Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 

97 formations trouvé

   

 
Nouvelle recherche Zoek
 
 

> Page d'accueil > catégorie Economie, Administration, Fiscalité et Législation: Fiscalité

Hoe nog maximaal optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot ?! checklist fiscale optimalisatie vennootschap anno 2019 !
Kennisateliers

De kernvraag in deze klassieker is ‘Hoe nog maximaal optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot ?!’. Filip Mees bespreekt de concrete mogelijkheden om anno 2019 een vennootschap te optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot. - Het Zomerakkoord is ...

5/11   |  NL   |  Info

Hoe nog maximaal optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot ?! checklist fiscale optimalisatie vennootschap anno 2019 !
Kennisateliers

De kernvraag in deze klassieker is ‘Hoe nog maximaal optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot ?!’. Filip Mees bespreekt de concrete mogelijkheden om anno 2019 een vennootschap te optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot. - Het Zomerakkoord is ...

6/11   |  NL   |  Info

Hoe nog maximaal optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot ?! checklist fiscale optimalisatie vennootschap anno 2019 !
Kennisateliers

De kernvraag in deze klassieker is ‘Hoe nog maximaal optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot ?!’. Filip Mees bespreekt de concrete mogelijkheden om anno 2019 een vennootschap te optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot. - Het Zomerakkoord is ...

6/11   |  NL   |  Info

Regularisatie - moeten vergeten kapitalen nog geregulariseerd worden? wat na 2020 ?
Kennisateliers

Centraal uitgangspunt is een stand van zaken van de fiscale regularisatie zowel federaal als regionaal. Waarbij wij ons concentreren op het risico op strafrechtelijke vervolging en wat na 2020. - Bewijslast van de aangever en controlemogelijkheden CPR - Wat is fiscaal ...

14/10   |  NL   |  Info

De zorgvolmacht: wanneer en hoe opstellen, de mogelijkheden en beperkingen !
Kennisateliers

Om te voorkomen dat bij onbekwaamheid het beheer van het vermogen in ‘vreemde’ handen komt, kan een zorgvolmacht gemaakt worden. Deze regeling op maat wordt gemaakt als iemand nog bekwaam is en voorziet in het beheer van het vermogen wanneer iemand onbekwaam wordt.

8/10   |  NL   |  Info

De uitkeringstest: hoe concreet aantonen dat vennootschap haar schulden kan blijven betalen ?
Kennisateliers

Door het nieuwe vennootschapsrecht worden de uitkeringen van het vermogen aan de aandeelhouders en tantièmes, onderworpen aan een dubbele uitkeringstest: een balanstest en een liquiditeitstest. De balanstest houdt in dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van ...

4/10   |  NL   |  Info

Special btw knelpunten bouw & onroerend goed !
Kennisateliers

De complexiteit van BTW bij onroerend goed en bouwprojecten, leidt tot foute toepassingen en belangrijke BTW boeten. Deze Special BTW knelpunten bouw & onroerend goed is opgebouwd rond de volgende thema’s. - BTW hervorming onroerende verhuur - De regeling medecontractent: ...

3/10   |  NL   |  Info

1 jaar cbn-adviezen: de essentie voor de dagelijkse praktijk !
Kennisateliers

Tijdens deze sessie bundelt Peter Verschelden één jaar CBN adviezen en brengt die terug tot hun praktische en pragmatische essentie voor de concrete toepassing door accountant/boekhouder. Met nadruk op moeilijke of specifieke boekingen en de fiscale consequenties van de ...

3/10   |  NL   |  Info

Master class “fiscale planning & fiscale optimalisatie kmo’s
Kennisateliers

De Master Class “Fiscale planning & optimalisatie KMO’s’ analyseert de specifieke fiscale maatregelen gericht op KMO’s. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan: - de fiscale en boekhoudkundige definitie van KMO - de samenhang van die fiscale maatregelen - de combinaties ...

2/10   |  NL   |  Info

Master class “fiscale planning & fiscale optimalisatie kmo’s
Kennisateliers

De Master Class “Fiscale planning & optimalisatie KMO’s’ analyseert de specifieke fiscale maatregelen gericht op KMO’s. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan: - de fiscale en boekhoudkundige definitie van KMO - de samenhang van die fiscale maatregelen - de combinaties ...

1/10   |  NL   |  Info

Opleiding efficiënte investerings- en rendementsanalyse.
Kennisateliers

Nieuwe productielijnen, vervangen van machines, nieuwe kantoorruimtes of gebouwen, nieuwe informatica, acquisities of uitbreiding personeelsbestand, … telkens opnieuw is een correcte investeringsanalyse levensnoodzakelijk. Op basis van diverse praktijkvoorbeelden geeft deze ...

24/9   |  NL   |  Info

Check-up pb 2019 – breng uw pb-kennis terug op niveau !
Kennisateliers

All-round praktijkgerichte opfrissing PB 2019 in 3 voormiddagen ! Check-up PB 2019: - synthetisch inzicht in de structuur van de PB 2019 - belangrijkste optimalisaties en besparingen - oplossingen belangrijkste knelpunten en conflicten - specifieke aandachtspunten vrije ...

18/9   |  NL   |  Info

Special vruchtgebruik: de knelpunten, de mogelijkheden, de controle.
Kennisateliers

Waardering, aftrek kosten, boekhoudkundig, Vlabel, controle ! Deze Special Vruchtgebruik behandelt de belangrijkste actuele knelpunten bij de toepassing van zakelijke rechten en de discussiepunten met de fiscus. U krijgt een diepgaande analyse van de mogelijkheden en ...

19/9   |  NL   |  Info

Eindelijk de eerste uitkering liquidatiereserve vanaf 01/01/2020 tegen 13.64 ! of toch niet !? de adders en valkuilen !
Kennisateliers

Vanaf 1 januari 2020 zullen we voor de eerste maal een dividend in de vorm van een liquidatiereserve kunnen uitkeren, waarbij in totaliteit slechts 13,64 % inhouding is verricht. Maar bent u wel zeker met alles in orde te zijn ? Staat er u geen koude douche te wachten waarbij u ...

19/9   |  NL   |  Info

Eindelijk de eerste uitkering liquidatiereserve vanaf 01/01/2020 tegen 13.64 ! of toch niet !? de adders en valkuilen !
Kennisateliers

Vanaf 1 januari 2020 zullen we voor de eerste maal een dividend in de vorm van een liquidatiereserve kunnen uitkeren, waarbij in totaliteit slechts 13,64 % inhouding is verricht. Maar bent u wel zeker met alles in orde te zijn ? Staat er u geen koude douche te wachten waarbij u ...

17/9   |  NL   |  Info

Eindelijk de eerste uitkering liquidatiereserve vanaf 01/01/2020 tegen 13.64 ! of toch niet !? de adders en valkuilen !
Kennisateliers

Vanaf 1 januari 2020 zullen we voor de eerste maal een dividend in de vorm van een liquidatiereserve kunnen uitkeren, waarbij in totaliteit slechts 13,64 % inhouding is verricht. Maar bent u wel zeker met alles in orde te zijn ? Staat er u geen koude douche te wachten waarbij u ...

17/9   |  NL   |  Info

Practicum de essentie van de vastgoedfiscaliteit op basis van de vragen in elk dossier !
Kennisateliers

Dit Practicum Vastgoedfiscaliteit geeft u in 2 voormiddagen concrete antwoorden op de praktische fiscale vragen over vastgoed. Vragen waarmee u in zowat elk dossier geconfronteerd wordt. - Moet ik een onroerend goed kopen via de vennootschap of privé ? - Het onroerend goed ...

12/9   |  NL   |  Info

Ubo-register in de nieuwe witwaswetgeving: hoe concreet organiseren en invoeren ?
Kennisateliers

Tegen 30 september moet u de gegevens betreffende de uiteindelijke begunstigden in het UBO-register invoeren.Centraal uitgangspunt van deze webcast is daarom u houvast te geven bij de organisatie en de uitvoering van de verplichte melding in het UBO-register. Hoe u ...

11/9   |  NL   |  Info

Fiscale en boekhoudkundige gevolgen nieuw vennootschapsrecht !
Kennisateliers

Essentiële opleiding voor elke accountant, belastingconsulent, ... !! Belangrijke fiscale en boekhoudkundige gevolgen - (belastingvrije) kapitaalverminderingen, - DBI-aftrek, - herkwalificatie van interesten, - notionele interestaftrek, - kapitaalverhogingen en ...

12/9   |  NL   |  Info

Fiscale en boekhoudkundige gevolgen nieuw vennootschapsrecht !
Kennisateliers

Essentiële opleiding voor elke accountant, belastingconsulent, ... !! Belangrijke fiscale en boekhoudkundige gevolgen - (belastingvrije) kapitaalverminderingen, - DBI-aftrek, - herkwalificatie van interesten, - notionele interestaftrek, - kapitaalverhogingen en ...

10/9   |  NL   |  Info

Fiscale en boekhoudkundige gevolgen nieuw vennootschapsrecht !
Kennisateliers

Essentiële opleiding voor elke accountant, belastingconsulent, ... !! Belangrijke fiscale en boekhoudkundige gevolgen - (belastingvrije) kapitaalverminderingen, - DBI-aftrek, - herkwalificatie van interesten, - notionele interestaftrek, - kapitaalverhogingen en ...

10/9   |  NL   |  Info

Hoe het financieel plan opstellen conform nieuw vennootschapsrecht ?! - practicum !!
Kennisateliers

- Hoe een financieel plan opmaken bij oprichting dat rekening houdt met de wettelijke minimum inhoud vervat in art 5:4 WVV ? - Hoe de behoefte aan werkkapitaal en evolutie verwerken in het financieel plan ? - Hoe een budget over 24 maand opstellen rekening houdend met de ...

12/9   |  NL   |  Info

Hoe het financieel plan opstellen conform nieuw vennootschapsrecht ?! - practicum !!
Kennisateliers

- Hoe een financieel plan opmaken bij oprichting dat rekening houdt met de wettelijke minimum inhoud vervat in art 5:4 WVV ? - Hoe de behoefte aan werkkapitaal en evolutie verwerken in het financieel plan ? - Hoe een budget over 24 maand opstellen rekening houdend met de ...

10/9   |  NL   |  Info

Hoe het financieel plan opstellen conform nieuw vennootschapsrecht ?! - practicum !!
Kennisateliers

- Hoe een financieel plan opmaken bij oprichting dat rekening houdt met de wettelijke minimum inhoud vervat in art 5:4 WVV ? - Hoe de behoefte aan werkkapitaal en evolutie verwerken in het financieel plan ? - Hoe een budget over 24 maand opstellen rekening houdend met de ...

10/9   |  NL   |  Info

Check-up venb 2019 – uw kennis venb gestructureerd updaten in 3 namiddagen !
Kennisateliers

Door de herhaaldelijke hervormingen, aanpassingen, nieuwe interpretaties, … is het bijna onmogelijk om met een gerust gemoed uw werk correct te doen. Deze Check-up VenB 2019 geeft u in 3 namiddagen een noodzakelijke opfrissing van uw kennis vennootschapsbelasting. ...

9/9   |  NL   |  Info


Résultats 1-25 de 97 Page  1  2  3  4   - page suivante

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be