Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 

26 formations trouvé

   

 
Nouvelle recherche Zoek
 
 

> Page d'accueil > catégorie Economie, Administration, Fiscalité et Législation: Législation et Contrats

Praktische leidraad voor architecten: ingedeelde inrichtingen of activiteiten en het omgevingsloket
SBM

Sinds het in voege treden van de omgevingsvergunning dient de integratiereflex te worden gevolgd. Dit betekent dat voor het aanvragen van stedenbouwkundige handelingen veelal 1 of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) moeten worden aangevraagd. Ook de IIOA die ...

20/11   |  NL   |  Info

Praktische leidraad voor architecten: ingedeelde inrichtingen of activiteiten en het omgevingsloket
SBM

Sinds het in voege treden van de omgevingsvergunning dient de integratiereflex te worden gevolgd. Dit betekent dat voor het aanvragen van stedenbouwkundige handelingen veelal 1 of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) moeten worden aangevraagd. Ook de IIOA die ...

18/10   |  NL   |  Info

Praktische leidraad voor architecten: ingedeelde inrichtingen of activiteiten en het omgevingsloket
SBM

Sinds het in voege treden van de omgevingsvergunning dient de integratiereflex te worden gevolgd. Dit betekent dat voor het aanvragen van stedenbouwkundige handelingen veelal 1 of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) moeten worden aangevraagd. Ook de IIOA die ...

5/10   |  NL   |  Info

Loonbeslag en loonoverdracht
SBM

In deze opleiding wordt duidelijk wat loonbeslag en -overdracht inhoudt, wat de voorwaarden zijn, alsook voor welke valkuilen men aandacht dient te hebben. Daarnaast wordt ook dieper ingegaan op de regeling inzake de inhoudingen op het loon, alsook de procedure collectieve ...

6/12   |  NL   |  Info

Loonbeslag en loonoverdracht
SBM

In deze opleiding wordt duidelijk wat loonbeslag en -overdracht inhoudt, wat de voorwaarden zijn, alsook voor welke valkuilen men aandacht dient te hebben. Daarnaast wordt ook dieper ingegaan op de regeling inzake de inhoudingen op het loon, alsook de procedure collectieve ...

18/10   |  NL   |  Info

Appartementen en de stedenbouwkundige regelgeving: wat kan (niet)?
SBM

Waarmee dient u als bouwheer, projectontwikkelaar rekening te houden bij het indienen van een aanvraag voor de bouw van een meergezinswoning?

18/10   |  NL   |  Info

Appartementen en de stedenbouwkundige regelgeving: wat kan (niet)?
SBM

Waarmee dient u als bouwheer, projectontwikkelaar rekening te houden bij het indienen van een aanvraag voor de bouw van een meergezinswoning?

15/10   |  NL   |  Info

Overheidsopdrachten - wat verandert er?
Agoria

De nieuwe wet op overheidsopdrachten trad op 30 juni in werking. Wat veranderde er en hoe beheerst u alle aspecten van deze nieuwe wetgeving? Agoria organiseert op 18 september een Agoria Academy rond overheidsopdrachten. Blokkeer alvast deze datum in uw agenda!

NL   |  Info

Agoria academy vennootschapsrecht: besturen en bestuurdersaansprakelijkheid
Agoria

Het bestuur van een vennootschap wordt steeds complexer. Deze opleiding biedt u een concreet antwoord op heel wat praktische vragen inzake bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid. Zowel de geldende als de toekomstige regels komen aan bod. Reserveer snel uw plaats!

NL   |  Info

Agoria academy 'marchés publics : le nouveau cadre'
Agoria

La nouvelle réglementation sur les marchés publics est en place depuis le 30 juin. Pour que les entreprises, mais aussi les villes et communes comprennent ce qui a changé et maîtrisent tous les aspects de cette nouvelle réglementation, Agoria organise ce 19 septembre une Academy ...

FR   |  Info

De impact van de hiërarchische lijn op de veiligheidscultuur
Kluwer Opleidingen / Formations

Deze opleiding geeft u alle kennis die nodig is om de leden van de Hiërarchische Lijn (HL) bewust te maken van hun taken en verantwoordelijkheden als N+1.

6/12   |  NL   |  Info

Eindejaarsverrichtingen: stappenplan
Kluwer Opleidingen / Formations

Elke onderneming moet minstens éénmaal per jaar een inventaris van activa en passiva opmaken en een jaarrekening opstellen. Deze activa en passiva moeten ook correct gewaardeerd en geclassificeerd worden in de jaarrekening. Deze belangrijke opdracht voor de financiële afdeling ...

15/11   |  NL   |  Info

Liquidation de société en Belgique
Kluwer Opleidingen / Formations

-

18/10   |  FR   |  Info

Développez vos compétences en communication interne
Kluwer Opleidingen / Formations

Cet atelier interactif vous fournit une boîte à outils et des conseils pour gagner du temps et accroître notablement votre efficacité en communication interne. Vous apprendrez à reconnaître les facteurs déterminant la réussite d'une politique de communication et la manière de ...

19/10   |  FR   |  Info

Channel Management: hoe haalt u het beste uit uw distributeurs?
Kluwer Opleidingen / Formations

Als uw bedrijf omzetgroei ambieert via een distributeurnetwerk loont het om u goed voor te bereiden. Distributeurs zijn op de 1e plaats zakenmensen die vaak in een te sterke onderhandelingspositie zitten, wat leidt tot ongewenste compromissen die de marge van uw bedrijf ...

6/11   |  NL   |  Info

Ik word verhoord. Wat nu?
Kluwer Opleidingen / Formations

Tijdens het seminarie 'Hoe overleeft u een fiscaal, gerechtelijk of politie verhoor?' leert u in een namiddag hoe u zich voorbereidt op een verhoor en hoe u adequaat antwoordt op vragen die u kunnen worden gesteld. Ongeacht of u wordt verhoord als verdachte, slachtoffer, getuige ...

21/11   |  NL   |  Info

Trucs et astuces pour l'audition policière, judiciaire, fiscale ou autre
Kluwer Opleidingen / Formations

Le séminaire 'Comment survivre une audition fiscale, policière, judiciaire, …' vous explique en une après-midi comment se préparer avant une audition et comment répondre adéquatement aux questions qui pourront être posées que l’on soit suspect, victime, témoin ou personne ...

14/11   |  FR   |  Info

Arbeidswetgeving in Nederland: basisopleiding
Kluwer Opleidingen / Formations

Stelt u als Belgisch personeelsverantwoordelijke personeel te werk in Nederland? Overweegt u om werknemers in Nederland tewerk te stellen, op permanente of tijdelijke basis? Wilt u kunnen meepraten over het Nederlands arbeidsrechts en de praktische gevolgen op uw ...

2/10   |  NL   |  Info

L’accord-cadre en matière de marchés publics
Kluwer Opleidingen / Formations

Vous êtes acheteur auprès des pouvoirs publics et recherchez une formule d’achat de fournitures, services ou travaux de meilleure qualité à moindre coût ? Durant cette formation, vous découvrirez toutes les modalités de l’accord-cadre. Résultat : vous saurez quand recourir à ...

2/10   |  FR   |  Info

Etablir des cahiers spéciaux de charges pour marchés publics
Kluwer Opleidingen / Formations

Etablir un cahier spécial de charges constitue une étape très importante dans la préparation d’un marché public. Un bon cahier spécial de charges vous garantit une meilleure réussite des marchés publics et un gain à long terme. Comment établir un bon cahier spécial de charges ? ...

22/11   |  FR   |  Info

Overheidsopdrachten - basisbegrippen
Kluwer Opleidingen / Formations

De opleiding 'Overheidsopdrachten: basisbegrippen' wil een eerste kennismaking met overheidsopdrachten zijn. Op één dag leert u de basis van de wetgeving Overheidsopdrachten aan de hand van theorie en praktijk.

6/11   |  NL   |  Info

Marchés publics de A à Z
Kluwer Opleidingen / Formations

Cette formation vous apprendra tout de A à Z sur les étapes à parcourir depuis le lancement d’un appel d’offres conforme au marché jusqu’au choix du meilleur fournisseur pour l’exécution de votre marché. Au terme de cette formation, vous serez devenu maître dans l’art des ...

20/11   |  FR   |  Info

Performance improvement voor de assistant
Kluwer Opleidingen / Formations

Neemt u soms uw kantoor onder de loep? Veel administratieve diensten werken al jaren op dezelfde manier, terwijl de professionele wereld evolueert – en snél. Het Nieuwe Werken, paperless offices, Bring Your Own Device, ... Welke veranderingen en vernieuwingen past u toe? Hoe ...

18/9   |  NL   |  Info

Fellow gerechtelijke expertise (12de promotie) - juridisch luik
ie-net ingenieursvereniging

10/11   |  NLWijzer met verzekeringen
NHA Opleidingen

NL
Résultats 1-25 de 26 Page  1  2   - page suivante

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be