Formations-entreprises.be
opleidingenadvieseventsjobsstimulearning
 

22 formations trouvé

   

 
Nouvelle recherche Zoek
 
 

> Page d'accueil > catégorie Organisation d'entreprise interne: Conditions de travail

Voeren van een verzuimbeleid / aanwezigheidsbeleid
De Gussem Training & Consulting

Als je de cijfers ontleedt van de kostprijs voor (ziekte)verzuim/afwezigheden buiten de wettelijk toegestane dan kijk minstens verbaasd. Verzuim kost bedrijven en organisaties handen vol geld. Ziektes behoren jammer genoeg tot het normale leven en functioneren van de mens. Dus ...

NL   |  Info   |  = 9,2

Faciliteren en implementeren van thuiswerk
Mezure

Laten we mensen één, twee of meer dagen per week van thuis werken? Wat zijn de voordelen verbonden aan het thuiswerken waar zitten de valkuilen. En wat met de andere vragen die rijzen? Is de werknemer nog verzekerd tegen een arbeidsongeval? We bekijken stap per stap hoe je als ...

NL   |  Info

Duurzame en flexibele ploegenarbeid
IFBD - Institute for Business Development

Ook uw organisatie wordt geconfronteerd met steeds meer dynamiek, complexiteit en onvoorspelbaarheid. Flexibele arbeid – waarbij de klant onrechtstreeks uw personeelsbehoefteplanning stuurt – wordt meer regel dan uitzondering. Dwars doorheen dit verhaal loopt ploegenarbeid en ...

17/10   |  NL   |  Info

Intervisie voor vertrouwenspersonen - bijscholing
SBM

Deze bijscholing heeft tot doel bestaande vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden bij te brengen om de functie van vertrouwenspersoon te kunnen blijven uitoefenen (Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en ...

24/9   |  NL   |  Info

Basisopleiding hulpverlener - ehbo
Syntra Bizz

Kennis van EHBO kan levens redden. Daarom is het - afhankelijk van de activiteit en het aantal werknemers in je bedrijf - verplicht om minstens één persoon met de certificatie als EHBO-hulpverlener in dienst te hebben. Eigenlijk zou iedereen zo’n basiscursus EHBO moeten ...

Sur mesure   |  Info

Arbeidsduur in de publieke sector: arbeidstijdwet
SD Worx

De arbeidstijdregeling binnen een openbaar bestuur wordt beheerst door twee basiswetten, in het bijzonder de Arbeidstijdwet (14 december 2000) en de Arbeidswet (16 maart 1971). Beide wetten hebben elk hun toepassingsgebied, klemtonen en eigenheden. Het is vanuit deze ...

NL   |  Info

Durée du travail et flexibilité : que dois-je faire, que puis-je faire ?
SD Worx

Cette formation d’une journée vise à orienter les employeurs dans la matière complexe du temps de travail. Durée moyenne, annualisation, heures supplémentaires, sursalaire : la législation est truffée de contraintes et d'exceptions. Nos experts vous aident à comprendre ce que ...

FR   |  Info

Réglement de travail, policies et médias sociaux dans la pratique
SD Worx

Après cette journée de formation, vous saurez quelles informations doivent ou peuvent être intégrées à votre règlement de travail et vous aurez toutes les cartes en main pour rédiger une Policy cohérente. Enfin, vous pourrez assurer l'utilisation correcte de l'email, internet et ...

FR   |  Info

Votre règlement de travail sous la loupe
SD Worx

Le budget annonçait un certain nombre de changements importants concernant les travailleurs à temps partiel, la durée du travail, la mobilité, la norme salariale, ... Ces modifications prendront effet le 1er janvier 2017. Il est donc temps de mettre votre règlement de travail à ...

FR   |  Info

Le travail à domicile : ça marche !
SD Worx

Au cours de cette demi-journée de formation, nous focaliserons non seulement à la nouvelle réglementation, mais aussi au travail à domicile sur base régulière. Une politique en matière de travail à domicile est indispensable pour 'Le travail à domicile : ça marche!'. À ce ...

FR   |  Info

Travailleurs à temps partiel : gérez efficacement leur dossier
SD Worx

Un collaborateur envisage de travailler à temps partiel? Avant de se décider, il contactera certainement son service RH pour obtenir des réponses à pas mal de questions. Les travailleurs à temps partiel ont-ils droit à autant de jours fériés que les temps plein? Quel est ...

FR   |  Info

Ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk en de vakbondsafvaardiging
SD Worx

Wilt u graag een juridisch inzicht in het functioneren, de werking en bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en de vakbondsafvaardiging? In deze pragmatische opleiding krijgt u een houvast voor onverwachte obstakels, opgeworpen ...

NL   |  Info

Uw arbeidsreglement, policies en social media op de werkvloer
SD Worx

Wenst u een arbeidsreglement dat conform de wetgeving is, en up-to-date met de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk? Wilt u, aanvullend op de schriftelijke arbeidsovereenkomst, duidelijke afspraken vastleggen in een policy over de bedrijfswagen, laptop, gsm, enz. van uw medewerkers? En ...

NL   |  Info

Einde loopbaan: van tijdskrediet tot werkloosheid met bedrijfstoeslag!
SD Worx

De regering Di Rupo I gaf enkele jaren geleden het startschot voor een verstrenging van deze maatregelen. Dit wordt onverminderd voortgezet door de regering Michel I. Zo werd er beslist om de minimum leeftijd voor SWT op te trekken naar 62 jaar. Het aantal SWT-stelsels werd ...

NL   |  Info

De regels van de arbeidsduur anno 2018: werkbaar en wendbaar
SD Worx

In deze opleiding van 1 dag krijgt u het volledig overzicht van de Belgische arbeidsduur. De maatregelen van het werkbaar en wendbaar werk komen uitgebreid aan bod en worden getoetst aan uw praktijk. Waar zit voor u de flexibliteit en welke formaliteiten moet u hiervoor ...

NL   |  Info

Werkbaar en wendbaar thuiswerk: occasioneel en/of structureel
SD Worx

In deze opleiding, van een halve dag, staan we niet alleen stil bij de nieuwe reglementering rond werkbaar en wendbaar werk. Ook het thuiswerk op regelmatige basis komt aan bod. We kijken verder dan enkel het sociaaljuridische kader en staan ook stil bij de eerste stappen in ...

NL   |  Info

Stel een arbeidsovereenkomst op met kennis van zaken
SD Worx

U overloopt tijdens deze korte opleiding de verschillende arbeidsovereenkomsten en ontdekt wat u wel en niet in een arbeidsovereenkomst mag zetten. Daarnaast zoomt de trainer in op de verschillende sociaaljuridische facetten van aanwerven, zoals de dimona-aangiften, het ...

NL   |  Info

Help, mijn werknemer wil deeltijds werken
SD Worx

Als uw werknemer deeltijds gaat werken rijzen er heel wat vragen. Hebben deeltijdse werknemers recht op evenveel feestdagen als voltijdse? Hoe zit het met het klein verlet, sollicitatieverlof, recht op tijdskrediet …. ? Als werkgever bent u best goed geïnformeerd en wilt u niet ...

NL   |  Info

Maak uw arbeidsreglement werkbaar en wendbaar
SD Worx

In deze workshop van een halve dag staan we kort stil bij elke verandering van het wendbaar en werkbaar werk. Hierbij bekijken we concreet welke actie(s) u moet ondernemen. Bij welke verandering wordt het arbeidsreglement aangepast en wanneer is de sector eerst aan zet? Wat ...

NL   |  Info

Werken in het buitenland
International Management Forum

19/11   |  NLIntroduction au jobcrafting & teamcrafting
Dynamo New Generation Training

22/11   |  FRIntroductie in job- en teamcrafting
Dynamo New Generation Training

11/10   |  NL
Résultats 1-22 de 22

Formations-entreprises.be

Mission
A propos du site
Aperçu catégories
FAQ
Introduction des données
Références
Coordonnées de l'entreprise

Annoncer

Site Internet
Journal des Formations

Information

Subsides & Fonds
Nouvelles & communiqués de presse
Liens

Contact

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be