Tafels van 6

In 2019 wordt dit event voor de derde keer opgezet: er is nog geen datum gekend.Wat

Stimulearners die al lang in het vak zitten hebben wel eens nood aan een sparring partner met evenveel kennis, kunde en vaardigheden. Vaak leer je ook meer van en door elkaar dan als één iemand het woord neemt. Om die reden organiseren we 5 'Tafels van 6' over evenveel onderwerpen (onderwerpen 2018):

Hoe

Zo ziet het programma (programma 2018) er uit:

Inschrijven

Enkel Stimulearners kunnen deelnemen. Bovendien moet je zelf kort voorstellen wat je over dit onderwerp kent/weet. Je moet met andere woorden een ervaringsdeskundige zijn over dit onderwerp.

Inschrijven kan (later) via deze link. Denk goed na aan welke tafel je een (grote) bijdrage kan leveren, en plaats dit als opmerking bij je inschrijving.

Dit event is volledig gratis. Aangezien er catering voorzien wordt en het aantal plaatsen beperkt is -lees we weigeren anderen- factureren we 75 euro + btw indien je niet opdaagt op het event zelf en/of annuleert, om welke reden dan ook. In geval van annulering kan de inschrijving niet worden overgedragen op een andere persoon, om de voor de hand liggende reden dat wij veronderstellen dat deze persoon minder ervaringsdeskundig is dan de ingeschrevene zelf.

Aanwezig


Terugblik

Weet je graag hoe we dit aanpakken, check dan even de verslagen van de vorige editie 2016 en 2018 :

Waar

Locatie voor 2019 is nog niet gekend