Tafels van 6

In 2018 wordt dit event voor de tweede keer opgezet: noteer maandag 14 mei 2018 15h45-18h15 in je agenda.Wat

Stimulearners die al lang in het vak zitten hebben wel eens nood aan een sparring partner met evenveel kennis, kunde en vaardigheden. Vaak leer je ook meer van en door elkaar dan als één iemand het woord neemt. Om die reden organiseren we 5 'Tafels van 6' over evenveel onderwerpen:

Hoe

Zo ziet het programma er uit:

Inschrijven

Enkel Stimulearners kunnen deelnemen. Bovendien moet je zelf kort voorstellen wat je over dit onderwerp kent/weet. Je moet met andere woorden een ervaringsdeskundige zijn over dit onderwerp.

Inschrijven kan via deze link. Denk goed na aan welke tafel je een (grote) bijdrage kan leveren, en plaats dit als opmerking bij je inschrijving.

Dit event is volledig gratis. Aangezien er catering voorzien wordt en het aantal plaatsen beperkt is factureren we 50 euro + btw indien je niet opdaagt op het event zelf en/of na 01/05/2018 annuleert. In geval van annulering kan je jouw inschrijving niet overdragen op een andere persoon, om de voor de hand liggende reden dat wij veronderstellen dat deze persoon minder ervaringsdeskundig dan de ingeschrevene is.

Aanwezig


Terugblik

Weet je graag hoe we dit aanpakken, check dan even de verslagen van de vorige editie 2016:

Waar

We zijn te gast op maandag 14/05/18 in de gloednieuwe Technisch Training Center van Vinçotte Academy, Leuvensesteenweg 248A te 1800 Vilvoorde.