WelkomStimulearning is een Community ontstaan op vraag van interne L&D-professionals. Zij wensten een forum te creëren om hun eigen leerprogramma's met elkaar te delen.

Bij de oprichting eind 2010 werd dan ook de kaart getrokken van deze interne HR-medewerkers in vorming, training, opleiding, talent- en competentiemanagement: het zijn zij die (nog steeds) vorm geven aan de activiteiten van Stimulearning. Toeleveranciers, i.c. opleiders en opleidingsinstituten zijn ook welkom, maar dan in beperkte(re) mate. De community telt meer dan 350 leden.

Stimulearning benadrukt de cruciale rol die L&D-verantwoordelijken spelen bij de opleiding en de bijscholing van de beroepsbevolking om zo rechtstreeks bij te dragen tot de economische ontwikkeling. Stimulearning is van mening dat (leren) leren belangrijker is dat opleiding an-sich.

Stimulearning wil tevens het strategisch belang van L&D voor de maatschappij in de kijker zetten door best practices en beleidsvisies met betrekking tot talentontwikkeling, inzetbaarheid, en professionele ontwikkeling te delen:

 • L&D Talks
 • L&D Awards
 • Op de Praatstoel
 • Kennispool
 • Leren uit Boeken
 • Onderzoek Tendensen in Leren & Ontwikkeling in Organisaties
 • Rondetafelgesprekken

De site Stimulearning.be beschikt over diverse (sub)tabs: Praatstoel, Activiteiten, Awards, Onderzoek, Kennispool... Een aantal is vrij toegankelijk, een aantal is 'members only'. Zo zijn de interviews 'Op de Praatstoel' en de meer dan 200 presentaties die zich in de 'Kennispool' bevinden énkel toegankelijk voor de leden van Stimulearning. Op de events van Stimulearning is iedereen welkom.

Onder de vlag van Bedrijfsopleidingen.be stellen L&D-leveranciers, zoals opleiders, coaches en softwareleveranciers hun producten voor. Collega's-opleiders/consultants worden om concurrentiële redenen niet uitgenodigd voor deze events.

 • TOP40 Bedrijfsopleidingen
 • Van E-learning tot Bedrijfstheater
 • Proeverijen
 • It's all about Leadership

Kort samengevat toont Bedrijfsopleidingen de kant van de aanbieders en toont Stimulearning waar de business mee bezig is. Uiteraard is er overlap, en maar goed ook. Toch bewaren we een strikte scheiding wat lidmaatschappen/events betreft; hierin zijn we uniek.