NL | FR  AANMELDEN
HOME

IMPORTR

 

ImportR

Wat is ImportR?

ImportR (° 2020) is een API waarmee aanbieders open trainingen 1. uniform en 2. real-time ter beschikking stellen aan derden:
 • In een eerste fase (01/06/20) maken Allanta, bit by bit, Expert Academy en SD Worx academy gebruik van de API. Zij synchroniseren dagelijks hun opleidingsagenda met ImportR, een totaal van pakweg 1000 open trainingen op jaarbasis.
 • In een tweede fase (01/09/20) kunnen andere aanbieders instappen wat het real-time open aanbod op 5000 moet brengen. Zo stapten Catena Company en SBM recent in en hebben NCOI Learning en HRD Academy ImportR op de planning gezet.

Wie gebruikt ImportR?

Uiteraard zijn we zelf klant van ImportR: via de API importeren we dagelijks het open trainingsaanbod van de deelnemende aanbieders en zorgen we ervoor dat het aanbod op Bedrijfsopleidingen.be steeds up-to-date is. We gebruiken ImportR ook om de open agenda in het magazine Leren & Ontwikkelen te voeden.

Deze mogelijkheden delen we vanuit onze visie graag met jullie;: ledenverenigingen, L&D-verantwoordelijken in organisaties én tussenpartijen die een LMS/HRIS aanbieden kunnen ook gebruik maken van ImportR.

Ik ben aan aanbieder van opleidingen

Stuur een mail naar kristoff@bedrijfsopleidingen.be als je je kalenderaanbod real-time via ImportR wil aanbieden. Afhankelijk van de opbouw van je eigen systeem vraagt dit een (eigen) investering van 1 tot 3 dagen.

Nà deze investering staan je opleidingen steeds online op www.bedrijfsopleidingen.be

 • waarbij je kiest voor de gratis of betaalde vermelding
 • waar je sowieso 3 maanden geniet van de voordelen van de betaalde vermelding als incentive

... en zijn ze beschikbaar voor derden via ImportR. Over deze derden gaan de 2 alinea's hieronder.

Ik ben een ledenvereniging of verantwoordelijke L&D en wil een trainingscatalogus aanbieden aan mijn leden of medewerkers

Als ledenvereniging of verantwoordelijke L&D kan je het kalenderaanbod uit ImportR real-time in je eigen IT/HR/LMS-systeem binnenhalen en van daaruit aan je end-users presenteren. We werkten hiervoor een partnership met The Learning Hub uit; we willen met hen een aantal cases uitbouwen met L&D-teams uit bedrijven die volgende voordelen in ImportR zien:

 1. Jij en je (L&D-)team
  • moeten niet langer diverse trainingscatalogi verzamelen en inladen
  • ... winnen daardoor tijd en geld
  • kunnen het in te laden aanbod naar eigen wens curaten (o.b.v. inhoud, prijsafspraken, …)
  • beperken het aantal communicatie(kanalen) bij proposals/requests for training
  • vermijden onverwachte/incorrecte boekingen en dito facturen
  • ...
  • kunnen jullie administratieve rol omzetten in veel interessantere L&D-rollen

 2. Je medewerkers/ lerenden/ leden
  • gaan minder ‘googelen’
  • beschikken over een door jou goedgekeurd, kwalitatief aanbod
  • ...die vergelijkbaar is (o.b.v. vaste parameters)
  • ...die up-to-date is (locaties, data, prijzen, …)
  • ...
  • kunnen rekenen op correcte, betrouwbare info en op snellere processen

Ik ben een HRIS/ LMS provider en wil een trainingscatalogus aanbieden aan mijn klanten

Ook jij kan met ons partneren. Enige voorwaarde is dat je zelf geen verdienmodel op onze open source uitbouwt. M.a.w. ook jij biedt deze service kosteloos aan, zowel aan de kant van de aanbieders als aan de kant van de afnemers.

Deze providers de inhoud van ImportR voor hun klanten: EPowerHR, Popay, Progreso, UQalify.

Pricing

Organisaties die ImportR willen gebruiken betalen een jaarlijkse onkostenfee van € 200.00 voor client set up, gebruik van de database ruimte, hosting van de API services en technische (startup) meetings.

Deze organisaties betalen deze fee niet:

Contact

Bij interesse kan je antwoorden op deze vragenlijst.

Meer info kan je krijgen via kristoff@bedrijfsopleidingen.be


Graag danken wij deze pioniers:

     
Stimulearning by Bedrijfsopleidingen.be

Events & Inspiratie

09/03/23: TOP100 Tools for Learning

16/03/23: L&D Awards

Laatste evaluaties

Abonneer je op onze publicaties

CONTACT

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be