NL | FR  AANMELDEN
HOME

OPLEIDINGEN

 

Black belt in lean

Deze 22 daagse training is de eerste en nog steeds de meest diepgaande, gecertificeerde LEAN opleiding in BE en NL. Sinds 1993 doceren wij LEAN als Business strategie die toepasbaar is in elk gebied (productie, kantoor, service, gezondheidszorg). Value Stream Mapping, Mixed Model VSM, Supply Chain, Lean Office/Service tools, Six Sigma, Daily Management... worden in de diepte behandeld om zo met succes een Lean implementatie in uw bedrijf uit te werken en te ondersteunen met uw visie. Onze trainers (o.a. van Toyota) hebben ruime LEAN praktijkervaring en werken met in-depth en real life cases
Werkvorm
Klassikale opleiding
Doelgroep
Managers in productie, office & sales, gezondheidszorg en geïnteresseerden in het verbeteren van de operationele productie.

Inschrijven kan via KMO portefeuille. Deze opleiding is erkend voor het VOV en door Alimento/IPV
Deelnemersniveau
Geen deelnemersniveau vereist
Taal
NL
Duur opleiding
22 dagen
Opleidingsdata
Op aanvraag
Adres
Roosenberg
Patotterijstraat 1
9520 Waasmunster
België
Route
Aantal uren zelfstudie
-
Certificatie/diploma
Ja
Max. aantal deelnemers
20
Individuele prijs
€ 8695 excl BTW
Groepsprijs
In overleg

Lean Academy by Van Goubergen P&M

Telefoon
Bel + 32 476330295 met onze groeten
Adres
Eikenlaan 51
2275 Lille
Route
Activiteiten
Ga naar opleidingen
Niet-leden | Leden Stimulearning
Als lid van Stimulearning kun je alle details van de reviews inkijken. Lid worden / Gegevens updaten.


Inhoud 10 - Trainer 10 - Methode 10 - Documentatie 9 - Organisatie 8
= 9,3

Gertjan Buyck | najaar 2022
= 8,6
Fantastische training: - Aanpak om aan de slag te gaan is duidelijk - Methodiek is diepgaand en correct uitgelegd - De lesgevers zijn zeer enthousiast en brengen pakken praktijkervaring mee. Allen daarheen!

Filip Brion | najaar 2022
= 9,0
De opleiding Black Belt in Lean van de Lean Academy heeft me anders leren kijken naar en nadenken over business processen. Je leert zien waar flow onderbroken wordt, waar rework zich bevindt, ook in adminstratieve processen waar dat vaak in mailboxen verborgen zit. Praktijk cases in je eigen werkomgeving leren je ook omgaan met de theorie die door de lesgevers uit verschillende bedrijven wordt aangereikt. Mensen die vanuit hun eigen ervaringen de impact van een ‘lean culture’ uitleggen. Waar het in de ‘green belt’ voor mij soms theoretisch bleef, heeft de ‘black belt’ echt een verandering en inzicht teweeggebracht.

Matthias Bellaert | najaar 2022
= 9,4
Zeer uitgebreide en nuttige opleiding. Blijft niet in de theorie hangen. Door de vele oefeningen tijdens de cursus is de inhoud vlot toepasbaar op de werkvloer. Praktijkervaring van de verschillende lesgevers is een groot pluspunt.

Bram Pâquet | najaar 2022
= 10,0
Als deelnemer kan ik met volle overtuiging zeggen dat deze opleiding mijn verwachtingen overtroffen heeft. De veelzijdigheid van het programma en de diepgaande inzichten die worden gedeeld hebben mijn blik op bedrijfsprocessen enorm vergroot. Daarnaast was ik zeer onder de indruk van de uitgebreide toolkit die ik heb opgebouwd tijdens deze opleiding, die ik direct kan toepassen in de praktijk. Een ander groot pluspunt van de Lean Academy is de manier waarop de opleiding wordt gegeven. De professionele en ervaren docenten zorgen voor een inspirerende leeromgeving, waarbij de theorie altijd gekoppeld wordt aan praktijkvoorbeelden. Dit maakte het voor mij erg makkelijk om de geleerde technieken en methodes te begrijpen en toe te passen in mijn eigen werk. Als kers op de taart kan ik zeggen dat deze training mijn blik op de organisatie als geheel heeft verbreed. Het was zeer verrijkend om te ontdekken hoe we alle bedrijfsprocessen kunnen optimaliseren voor maximale efficiëntie, werknemerstevredenheid en een verbeterde kwaliteit van werk. Van het verminderen van omsteltijden tot het stroomlijnen van de supply chain en het verbeteren van het HR-beleid, de training geeft een roadmap om deze processen aan te pakken en te verbeteren om zo quote: "minder zinloos moe te worden". Al met al zou ik de Lean Academy ten zeerste aanbevelen aan iedereen die zijn of haar kennis van Lean management wil verbeteren en een optimale kijk op bedrijfsprocessen wil ontwikkelen. Het is een investering in jezelf en je carrière die zeker de moeite waard is.

marc wouters | voorjaar 2022
= 9,5
Als rode draad gedurende 20 jaar zijn de opleidingen als zeer boeiende en geanimeerde sessies ervaren met heel veel diepgang. De aangereikte kennis is een naslag werk en best parctise voor een hele cariere in de lean methodology.

 
 
 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


 
 

Gebruiksvoorwaarden & privacybeleid


Invoer gegevens

Bedrijfsopleidingen.be bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontbrekende, incorrecte of onvolledige vermeldingen van gegevens, noch voor geleden schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site. Bedrijfsopleidingen.be bvba stelt op haar site boekingsformulieren en info-aanvraagformulieren louter informatief ter beschikking. Zijn draagt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor incorrect of niet-gebeurde boekingen en/of niet ontvangst van informatie en/of ontvangst van verkeerde info. Aansluitend zijn de links die verwijzen naar door derden uitgebate websites louter ter informatie. Bedrijfsopleidingen.be bvba kan op geen enkele wijze hoe dan ook aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en de kwaliteit van deze websites.

Misleidende of onjuist ingevoerde gegevens kunnen door Bedrijfsopleidingen.be bvba zonder overleg worden aangepast of verwijderd, zonder opgave van reden. Op eenzelfde basis kunnen inschrijvingen worden geweigerd.

Organisaties die het systeem moedwillig vervuilen door verkeerde of irrelevante gegevens in te voeren, worden van de site verwijderd.

Sommige teksten, afbeeldingen, tekens, logo´s en andere op deze website gebruikte items worden auteursrechterlijk beschermd of zijn geregistreerde handelsmerken. Schriftelijke toestemming van desbetreffend uitgever en/of auteur is vereist om deze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, i.c. online te plaatsen op de site. Kosten inherent aan het onrechtmatig gebruik, i.c. online plaatsen van dit materiaal zullen integraal worden verhaald op de organisatie onder wiens login en paswoord dit gebeurde.

Ingevoerde gegevens van opleiders zijn beschermd door een persoonlijke login en dito paswoord. Indien blijkt dat de gegevens alsnog werden gewijzigd door derden, dan dient u ons dat onmiddellijk te melden; er kan sprake zijn van fraude. Bedrijfsopleidingen.be bvba is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door inmenging van onbevoegden.

Organisaties die gegevens invoeren tegen betaling worden jaarlijks per mail gevraagd om een (stilzwijgende) verlenging. Wie hier niet op in wenst te gaan, kan ons dat laten weten per mail of de gegevens updaten.

De databases van Bedrijfsopleidingen.be kunnen gratis geraadpleegd worden voor persoonlijk of zakelijk gebruik. Het is echter niet toegestaan gegevens uit de database te verspreiden in de vorm van drukwerk, op CD-ROM, DVD, internet of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijfsopleidingen.be bvba.

Reviewen van trainingen

Een specifieke uitbreiding van het bovenstaande betreft de evaluaties. Ook hier aanvaardt Bedrijfsopleidingen.be bvba geen enkele aansprakelijkheid voor incorrecte, misleidende of onvolledige gegevens, noch voor geleden schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden.

Aanbieders maken zélf de keuze om reviews toe te laten, en kunnen deze toelating elk moment stopzetten. Aanbieders die de keuze maken om reviews toe te laten, zijn zélf verantwoordelijk voor de beoordelingen van ‘cursisten’. Enkel indien zij schriftelijk aantonen dat een re'view moedwillig foutieve informatie bevat, en/of niet aan onderstaande regels voldoet kan die evaluatie worden verwijderd.

Bedrijfsopleidingen.be bvba streeft een kwaliteitsvolle opvolging van de evaluaties na door deze een aantal regels op te leggen.
  • Elke beoordelaar dient een geldig emailadres te gebruiken. Nà het invullen van een beoordeling wordt via dit mailadres gevraagd om de review te bevestigen. Enkel bevestigde reviews worden gepubliceerd. Deze emailadressen worden nooit op de website getoond of met derden gedeeld. Beoordelaars kiezen er zelf voor of hun naam verschijnt.
  • Een beoordeling kan enkel worden onderbouwd met een korte toelichting indien die voor anderen een meerwaarde biedt.
  • Medewerkers of belanghebbenden van aanbieders kunnen geen opleidingen reviewen.
  • Reviews die inconsistent zijn, schuttingtaal gebruiken, geen meerwaarde bieden voor de bezoekers van de site en/of er exhaustief op gericht een aanbieder in een slecht daglicht te stellen worden niet gepubliceerd.
Wie een evaluatie invult, steunt www.masomo.net, een lagere school voor meisjes in Kolwesi, een mijnstad in Katanga te Congo.

Ben je geïnteresseerd in een professionele evaluatietool, raden we je aan om ROEM te bezoeken.

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden Events

Bezoekers
  • Wie zich als bezoeker inschrijft voor een event wordt veronderstelt aanwezig te zijn. Op die manier neem je de plaats niet in van andere geïnteresseerde collega's en zorg je mee voor een correcte logistieke organisatie.
  • Indien de ingeschreven persoon niet aanwezig kan zijn, mag er altijd een vervanger worden gestuurd mits de contactgegevens van deze persoon vooraf worden doorgestuurd. In geval de ingeschreven persoon een Stimulearner was, dient de vervangende persoon dat ook te zijn. De afwezige persoon heeft sowieso recht op inzage in de presentaties/slides indien deze voorhanden zijn.
  • Bij annulering tot twee weken voor een event blijft 50 % van het factuurbedrag verschuldigd. Nadien is het totale bedrag verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  • Wie niet ingeschreven is voor een event en zich alsnog aan de deur aanmeldt als bezoeker, en/of inlogt bij een virtueel event betaalt 150% van de deelnameprijs. Eventuele kortingen zijn op dat moment niet van toepassing.
Aanbieders
  • Wie zich als aanbieder inschrijft voor een event en op die manier deel uitmaakt van het inhoudelijke programma wordt veronderstelt aanwezig te zijn. Dit geldt tevens voor de online events. Op die manier neem je de plaats niet in van andere geïnteresseerde collega's en zorg je mee voor een correcte logistieke organisatie.
  • Wie ingeschreven was en annuleert verliest zijn volledige investering als schadebeding en geeft zijn plaats door aan een concullega. Je blijft echter welkom als bezoeker à rato van je investering.

Overmacht

Bedrijfsopleidingen.be bvba kan niet worden verplicht tot enige vergoeding in geval van overmacht of toeval zoals gedefinieerd in artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboeken en algemeen erkend door de Belgische hoven en rechtbanken.

Aanvullingen
Stimulearning by Bedrijfsopleidingen.be

Events & Inspiratie

28/05/24: De Pottenkijker - De Lijn

13/06/24: TOP100 Tools for Learning

Laatste evaluaties

Abonneer je op onze publicaties

CONTACT

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be