NL | FR  AANMELDEN
HOME

OVER ONS

 

Over deze site


De portaalsite www.bedrijfsopleidingen.be biedt een quasi compleet overzicht van wat er aangeboden wordt op de Belgische professionele leermarkt: opleidingen en trainingen. L&D oplossingen, events, jobs en leerlocaties. Doordat er voor elk aanbod een freemium-model is voor aanbieders zijn de resultaten voor de zoekopdrachten tegelijk alomvattend én divers.

De site heeft een B2B invalshoek, en richt zich pas in tweede instantie naar individuele gebruikers. De site beschikt over ongeveer 15000 professionele opleidingen en een 200-tal L&D solutions verzorgd door een 400-tal aanbieders die zich richten op HR(D) en L&D-verantwoordelijken. Vorming in de vrijetijdssfeer en/of op diploma’s gerichte (eerder schoolse) langdurige opleidingen, zoals je in het onderwijs vindt, zijn er niet te vinden.

Het tabblad Leerlocaties wil zich anders dan andere locatiezoekers focussen op leer- en ontwikkelingslocaties, zoals seminarieruimtes en vergaderzalen.

De tabbladen Jobs en Events sluiten aan bij bovenstaande, en dienen ter inspiratie van de persoonlijke ontwikkeling van L&D-professionals.

Het tabblad Stimulearning linkt door naar het lerend netwerk van L&D-professionals, gegroeid uit de gebruikers van deze site. Deze site beschikt over een kennispool met honderden presentaties en een online Q&A voor de leden.

ROEM linkt door naar een tool voor het meten van effect van training. Deze tool telt 4 versies en wordt gebruikt door zowel aanbieders, sectorfondsen als corporates.

De Franstalige site heet www.formations-entreprises.be. Net als de Nederlandstalige site is ook deze kosteloos raadpleegbaar.

Stimulearning by Bedrijfsopleidingen.be

Events & Inspiratie

28/05/24: De Pottenkijker - De Lijn

13/06/24: TOP100 Tools for Learning

Laatste evaluaties

Abonneer je op onze publicaties

CONTACT

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be