NL | FR  AANMELDEN
HOME

TOP 10

 

TOP10 Bedrijfsopleidingen Online

Waarom

Het is nog màànden wachten op het live event Proeverijen. Voor vele aanbieders en inkopers is dat té lang. Bovendien is er in de recente maanden veel veranderd in de manier waarop we leren en naar leren kijken.

Om die redenen laten we de TOP10 Bedrijfsopleidingen Online op je los.

Programma

Je kan tijdens dit online event genieten van 500 minuten live webinar georganiseerd door 10 L&D aanbieders. 10 dinsdagen van 11h00 tot 11h50.


Ann-Sophie Deprez - Floreren kan je leren
Wat is dat eigenlijk floreren? Hoe kan jij optimaal functioneren in jouw context, op het werk maar ook daarbuiten? Floreren is geen holistisch begrip. We brengen je een heel concrete methode die je toelaat ermee aan de slag te gaan.

Maar we gaan verder dan dat. We nemen je ook mee naar hoe je dit breder kan vertalen binnen jouw organisatiecultuur. We bekijken hoe ook jij, als mede-eigenaar van die cultuur, impact hebt op de wind die er waait.

 • Inzichten in hoe floreren een inzetbare methode wordt
 • Handvaten in het vertalen van optimaal functioneren naar jouw professionele context

Tool: Webex

Naar boven

Katelijn Nijsmans - 3 essentials for hybrid working
Nu we met z’n allen de eerste ‘hybrid hurdles’ genomen hebben, is het tijd om het hybride werken op een duurzame manier te implementeren. In deze sessie implementeren we de 3 belangrijkste fundamentals van succesvol hybride werken die uit wetenschappelijk onderzoek naar voren komen in onze teams. Aan de hand van het hybride framework© vormen we de vraag ‘Wanneer wil jij thuiswerken?’ om naar ‘Wat moeten wij op kantoor doen om ons project/team te doen draaien?’


 • Je krijgt een overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke resultaten: autonomie versus verbondenheid, presentatie versus resultaat, activity-based working
 • Je krijgt enkele best practices en cases van hoe hybride werken in andere organisaties wordt aangepakt
 • Je gaat naar huis met een ‘hybride framework’ dat als leidraad gebruikt kan worden bij het inrichten van hybride werken in jouw team(s)

Tool: Zoom

Naar boven

Pierre Vandewalle & Mieke Ridderhof - Hoe adaptief leren een impactvolle leerervaring verzekert
Overal om ons heen duiken adaptieve en gepersonaliseerde technologie-ervaringen op. Deze zijn allemaal ontworpen om u te voorzien van de best mogelijke, gepersonaliseerde ervaring om de kans te vergroten dat u iets vindt of koopt in het algemeen. Waarom dat principe niet toepassen op leren om de betrokkenheid, adoptie en uiteindelijk het leveren van hogere vaardigheden te verhogen?


 • Om adaptief leren goed te doen, moet u weten wat het is, waarom het belangrijk is en wat u ermee bereikt als u het met uw medewerkers of cursisten gaat gebruiken.
 • Tijdens deze sessie gaan we dieper in op dat onderwerp en reiken we u de tools, denkwijzen en methodologie aan om adaptief leren in uw leeromgeving te implementeren en het naar een hoger niveau te tillen.

Tool: Zoom

Naar boven

Veerle Lenaerts - Je moet zelf voor je eigen (werk)geluk zorgen!
Negatieve gedachten en gevoelens kunnen ons leven soms zo erg beheersen dat we niet meer efficiënt aan het functioneren zijn. In deze korte uiteenzetting leert Veerle jullie hoe bepalend gedachten kunnen zijn en een zware impact hebben op onze gedragingen. Veerle geeft hierbij een inleiding in ACT; Acceptance & Commitment Training. Een wetenschappelijk onderbouwd model hoe je meer kan evolueren naar meer psychologische flexibiliteit en hierdoor ook naar een gelukkiger leven en automatisch raken we dan ook de werkvloer. Daar brengen we immers veel tijd door:-). Veerle zal het jullie niet alleen tonen maar ook aan de levende lijve laten voelen door een aantal interessante 'online' experimentjes.


 • De deelnemers zullen leren hoe ze zelf voor meer (werk)geluk kunnen zorgen
 • We leren mensen hoe bepalend (negatieve) gedachten zijn en laten hen dit aan de levende lijve voelen.
 • Concrete tips & tricks om afstand te kunnen nemen van negatieve gedachten & gevoelens

Tool: Zoom

Naar boven

Pieterjan Uytterhoeven - De voordelen van Gamification en Serious Games op de werkvloer
Een inspiratiesessie als introductie tot gamification en serious games op de werkvloer, gegeven door een creatieve spelarchitect. Tijdens de interactieve webinar krijg je meer info over de voordelen van game-based learning, enkele concrete praktijkvoorbeelden en de do's en don'ts van het gebruiken van spellen in jouw organisatie. Een niet te missen kans om jouw merk op een unieke manier te tonen!


 • Je gaat begrijpen dat ‘spelend leren’ niet enkel voor kinderen is, maar kan gebruikt worden in vele contexten
 • Je leert aan de hand van goede en slechte voorbeelden wat gamification kan betekenen in de praktijk
 • Je krijgt inzichten over hoe een serious game juist in elkaar zit en wat je er allemaal mee kan doen

Tool: MS Teams

Naar boven

Luc Keppens - EQ, Vertrouwen, Performantie en Professionalisme
Wat is de link tussen ‘Emotionele Intelligentie’ en ‘Professioneel’ zijn? Hoe vertrouwen installeren een fundamentele pijler is van performantie in teams en organisaties.


 • Kennis over de link tussen vertrouwen bouwen en engagement verhogen. Op basis waarvan word jij vertrouwd, hoe toon jij het en op basis waarvan vertrouw jij anderen?
 • Inzicht in wat EQ en vertrouwen kunnen bijbrengen aan connecties, besluitvorming, motivatie, resultaten, welzijn op het werk, ...
 • Kennismaken met een tool om vertrouwen te meten en de diverse stijlen daarin bloot te leggen zodat eraan gewerkt kan worden.

Tool: Zoom

Naar boven

Sara Borremans - Verhoog welzijn op kantoor met Windows & MS365 (Excel, Outlook …)
Op basis van praktijkvoorbeelden wordt de impact van de digitale kloof zichtbaar. Een aantal atypische tips en tricks binnen Windows en de MS365-suite worden gedeeld die je helemaal anders naar digitale tools laten kijken. Na deze sessie zie je nieuwe mogelijkheden! Je kan je welzijn verhogen en productiever werken!


 • Wat is de mpact van digitale vaardigheid op welzijn, retentie en langdurige afwezigheid/li>
 • Hoe kan het eigen takenpakket en dat van collega's kan vergemakkelijkt worden
 • Hoe kunnen de minder populaire apps binnen MS365 een hulp zijn

Tool: MS Teams

Naar boven

Henk Van ’t Net - Trauma’s herkennen in organisaties
Net zoals mensen kunnen ook organisaties trauma’s doormaken. Trauma is het Griekse woord voor wonde. Sommige wonden genezen uit zichzelf, maar andere wonden hebben verzorging nodig. Evenals bij mensen, kunnen onverzorgde wonden infecteren en ernstige gevolgen hebben. Onverwerkte ingrijpende trauma’s kunnen de rendabiliteit van een organisatie aantasten. Vaak stagneren deze organisaties, teams behalen niet het gewenste resultaat, het ziekteverzuim verhoogt, stakingen ontstaan, de wendbaarheid en de veerkracht van de organisatie verdwijnen. Als organisatietrauma’s niet worden aangepakt kunnen ze op termijn deel uitmaken van de bedrijfscultuur wat de impact nog groter maakt.


 • Hoe spoor je een trauma op in een organisatie
 • Hoe zie je het trauma in het groter geheel
 • Hoe ga je om met trauma's in organisaties

Tool: Zoom

Naar boven

Jan Kaas - Cybersecurity = bewustwording en gedragsverandering
Ingeslepen gebruiken en gedragspatronen in het toepassen van softwareprogramma’s! Wat zijn de risico’s hiervan in een digitale wereld in verandering. In deze interactieve webinar maken we met een online spel de risico’s hiervan zichtbaar. Van daaruit gaan we in op welke maatregelen je kan nemen en hoe je opgedane inzichten en vaardigheden kan verankeren binnen je organisatie.


 • Inzicht in eindgebruikersgedrag van softwaresystemen
 • Het veiligheidsbewustzijn versterken van het werken met digitale hulpmiddelen
 • Aanpak van softwareopleidingen en retentie van digitale skills

Tool: MS Teams

Naar boven

Marcel Hendrickx – Hoe perfectionisme de veerkracht van medewerkers naar beneden haalt
In deze 50 minuten zullen we kaderen wat perfectionisme inhoudt, waar het vandaan komt en wat de effecten ervan zijn op onze veerkracht, geluksgevoel en gezondheid. We tonen heel duidelijk aan dat het perfectionisme is wat mensen in burn-out doet belanden.

 • Je leert wat perfectionisme is
 • Je leert wat perfectionisme doet met mensen die er aan lijden
 • Je leert wat je kan doen om het achter je te laten

Tool: Zoom

Naar bovenTarief & Inschrijven

Als bezoeker betaal je éénmalig en enkel als niet-Stimulearner voor 10 Live Webinars. Je kiest zelf welke webinars je wil volgen. Je krijgt per webinar een unieke link doorgestuurd.

I N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R voor de 10 lente-webinars t.e.m. 14/06/22

I N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R voor de 10 summer-webinars vanaf 21/06/22

 • Deelname is inbegrepen in het lidmaatschap van Stimulearning
 • Wie geen lid is van Stimulearning betaalt € 300.00 voor deelname
 • We geven (enkel) je naam en voornaam door aan de providers opdat ze je zouden kunnen toelaten in de sessie. Log dus zeker in met de juiste naam. Andere gegevens, vb. mailadres worden niet met de aanbieder gedeeld.

Interne HR/L&D professionals kunnen lid worden van Stimulearning à € 250.00 voor een lidmaatschap 01/09/22-01/09/23. L&D Aanbieders moeten helaas een korte wachtlijst trotseren. Aarzel niet om je op die lijst te plaatsen...


Doe je graag mee als aanbieder?

De lente-editie en zomer-editie waren in enkele dagen uitverkocht. We voorzien een nieuwe editie in 2023 waarvoor je als L&D-aanbieder later zal kunnen inschrijven om één van de 10 sessies te hosten. Je bepaalt zelf je investering.

inschrijven om één van de 10 sessies te hosten.

 • Kies een populair onderwerp in de zoekresultaten van www.bedrijfsopleidingen.be: excel, stress, taal, timemanagement, teams, gestion, ITIL, communicatie, onderhandelen, marketing, RH, Frans, outlook, absenteïsme, coach, elearning, video, négotiation, leiding geven, taalbad, vente, train the trainer, office, ...
 • ... of laat je leiden door de thema's in de eerste TOP10 Bedrijfsopleidingen Online
 • Onthou dat je spreekt voor een (overwegend) L&D publiek. Pas je sessie minutieus aan.
 • Voorzie 50 minuten in NL, EN of FR. Deze sessie is langer dan een Proeverij, maar veel korter dan een training. Dèze laatste kan je op het einde van je sessie aanraden.
 • Als L&D aanbieder voorzie je zelf het medium waarmee je het webinar wil hosten: MS Teams, Zoom, GotoWebinar, ... zolang het maar exclusief voor mensen is die zich via ons inschreven.
 • Hoewel dit géén event is die Stimulearning aanbiedt, kunnen de +470 Stimulearners kosteloos deelnemen.
 • Je geeft ons de namen door van de mensen die je zélf wil uitnodigen, want ook zij zijn (gratis) welkom.
 • We kondigen jouw sessie aan op de enveloppe van ons magazine Leren & Ontwikkelen, alsook in het magazine zelf.
 • Aanbieders die hun eigen producten, inz. tooling wensen te promoten raden we ten zeerste af om te kandideren.Stimulearning by Bedrijfsopleidingen.be

Laatste evaluaties

Abonneer je op onze publicaties

CONTACT

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be