NL | FR  AANMELDEN
HOME

OPLEIDINGEN

 

Verkooptechnieken

Veel misvattingen over verkopen zijn ondertussen weggewerkt. De verkoper is niet langer de persoon die veel en goed kan praten. Die tijd is voorbij. De verkoper nu is de persoon die met veel empathie de klant tegemoet treedt, luistert, behoeften herkent of creëert, met ontgoochelingen kan omgaan, een groot incasserings- en doorzettingsvermogen heeft. De druk naar opdrachten en bestellingen wordt alsmaar groter, alsook de concurrentie. Een probleem? Neen, op voorwaarde dat je genoeg zelfkennis koppelt aan verkooptechnieken.
Deze opleiding wordt volledig op maat georganiseerd.

De Gussem Training & Consulting

Telefoon
+ 32 473 91 52 06 met onze groeten
Adres
Rijsbrugge 10
9051 Afsnee
Route
Activiteiten
Ga naar L&D solutions
Ga naar opleidingen
Niet-leden | Leden Stimulearning
Als lid van Stimulearning kun je alle details van de reviews inkijken. Lid worden / Gegevens updaten.


Inhoud 9 - Trainer 9 - Methode 9 - Documentatie 8 - Organisatie 8
28 = 8,7

Geanonimiseerd | najaar 2020
= 7,6

Geanonimiseerd | najaar 2020
= 9,0
Zeer interessante cursus. aangename docent om naar te luisteren. voldoende interactie en praktijkvoorbeelden.

Geanonimiseerd | najaar 2020
= 10,0

Geanonimiseerd | najaar 2020
= 10,0
De opleiding van Norbert voldeed volledig aan mijn verwachtingen. Alle moeilijkheden kwamen aan bod op een interactieve manier. In de toekomst wil ik zeker meer van dat.

Geanonimiseerd | najaar 2020
= 8,6

Geanonimiseerd | najaar 2020
= 9,0

Geanonimiseerd | najaar 2020
= 8,1
meer bijgeleerd dan verwacht

Geanonimiseerd | najaar 2020
= 7,6

Charlotte Verfaillie | najaar 2020
= 9,5

Geanonimiseerd | voorjaar 2020
= 8,6

Geanonimiseerd | voorjaar 2020
= 10,0
Een echte aanrader !

Geanonimiseerd | najaar 2019
= 8,6

Bart Vandamme | najaar 2019
= 9,0

Geanonimiseerd | najaar 2019
= 10,0

Geanonimiseerd | najaar 2019
= 7,1
praktische interactieve opleiding

Myriam Vandecasteele | najaar 2019
= 10,0
Ik vond het heel goed. Het is een aanrader voor elke makelaar.Voor mij mag het elke maand zijn omdat ik altijd zoveel mogelijk wil bijleren.

Jens Debusschere | najaar 2019
= 8,8

Geanonimiseerd | najaar 2019
= 9,0

Lorenzo Verleye | najaar 2019
= 8,1
Een mooie bewustmaking van je eigen manier van praten en vragen stellen. Aan de hand van voorbeeldsituaties en rollenspel wordt men bewuster van de kracht van "open vragen"

Geanonimiseerd | voorjaar 2019
= 7,6
Interessante manier van lesgeven. Zeer interactief. Aangenaam om naar te luisteren.

Geanonimiseerd | najaar 2018
= 6,7

Geanonimiseerd | najaar 2018
= 8,1

Geanonimiseerd | najaar 2018
= 9,0

Geanonimiseerd | najaar 2018
= 10,0

Geanonimiseerd | najaar 2018
= 10,0
Deze opleiding is een echte aanrader voor al wie meer telefonische afspraken wil boeken in zijn agenda. De docent leert jou verschillende technieken om gemakkelijker tot een afspraak te kunnen overgaan.

Geanonimiseerd | najaar 2018
= 7,1

Glenn Zenner | najaar 2018
= 8,6
Aangeleerde technieken zijn, mits oefening, direct toepasbaar in de praktijk en blijken waardevol.

Christophe Devos | voorjaar 2018
= 9,0
Heel goeie opfrissing waarbij enkele aspecten eens dieper bekeken worden en waarbij we stil staan hoe we het zouden moeten doen terwijl we dit eigenlijk wel weten maar in de praktijk vergeten toe te passen

 
 
 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


 
 

Gebruiksvoorwaarden & privacybeleid

Invoer gegevens

Bedrijfsopleidingen.be bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontbrekende, incorrecte of onvolledige vermeldingen van gegevens, noch voor geleden schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site. Bedrijfsopleidingen.be bvba stelt op haar site boekingsformulieren en info-aanvraagformulieren louter informatief ter beschikking. Zijn draagt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor incorrect of niet-gebeurde boekingen en/of niet ontvangst van informatie en/of ontvangst van verkeerde info. Aansluitend zijn de links die verwijzen naar door derden uitgebate websites louter ter informatie. Bedrijfsopleidingen.be bvba kan op geen enkele wijze hoe dan ook aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en de kwaliteit van deze websites.

Misleidende of onjuist ingevoerde gegevens kunnen door Bedrijfsopleidingen.be bvba zonder overleg worden aangepast of verwijderd, zonder opgave van reden. Op eenzelfde basis kunnen inschrijvingen worden geweigerd.

Organisaties die het systeem moedwillig vervuilen door verkeerde of irrelevante gegevens in te voeren, worden van de site verwijderd.

Sommige teksten, afbeeldingen, tekens, logo´s en andere op deze website gebruikte items worden auteursrechterlijk beschermd of zijn geregistreerde handelsmerken. Schriftelijke toestemming van desbetreffend uitgever en/of auteur is vereist om deze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, i.c. online te plaatsen op de site. Kosten inherent aan het onrechtmatig gebruik, i.c. online plaatsen van dit materiaal zullen integraal worden verhaald op de organisatie onder wiens login en paswoord dit gebeurde.

Ingevoerde gegevens van opleiders zijn beschermd door een persoonlijke login en dito paswoord. Indien blijkt dat de gegevens alsnog werden gewijzigd door derden, dan dient u ons dat onmiddellijk te melden; er kan sprake zijn van fraude. Bedrijfsopleidingen.be bvba is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door inmenging van onbevoegden.

Organisaties die gegevens invoeren tegen betaling worden jaarlijks per mail gevraagd om een (stilzwijgende) verlenging. Wie hier niet op in wenst te gaan, kan ons dat laten weten per mail of de gegevens updaten.

De databases van Bedrijfsopleidingen.be kunnen gratis geraadpleegd worden voor persoonlijk of zakelijk gebruik. Het is echter niet toegestaan gegevens uit de database te verspreiden in de vorm van drukwerk, op CD-ROM, DVD, internet of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijfsopleidingen.be bvba.

Reviewen van trainingen

Een specifieke uitbreiding van het bovenstaande betreft de evaluaties. Ook hier aanvaardt Bedrijfsopleidingen.be bvba geen enkele aansprakelijkheid voor incorrecte, misleidende of onvolledige gegevens, noch voor geleden schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden.

Aanbieders maken zélf de keuze om reviews toe te laten, en kunnen deze toelating elk moment stopzetten. Aanbieders die de keuze maken om reviews toe te laten, zijn zélf verantwoordelijk voor de beoordelingen van ‘cursisten’. Enkel indien zij schriftelijk aantonen dat een re'view moedwillig foutieve informatie bevat, en/of niet aan onderstaande regels voldoet kan die evaluatie worden verwijderd.

Bedrijfsopleidingen.be bvba streeft een kwaliteitsvolle opvolging van de evaluaties na door deze een aantal regels op te leggen.
  • Elke beoordelaar dient een geldig emailadres te gebruiken. Nà het invullen van een beoordeling wordt via dit mailadres gevraagd om de review te bevestigen. Enkel bevestigde reviews worden gepubliceerd. Deze emailadressen worden nooit op de website getoond of met derden gedeeld. Beoordelaars kiezen er zelf voor of hun naam verschijnt.
  • Een beoordeling kan enkel worden onderbouwd met een korte toelichting indien die voor anderen een meerwaarde biedt.
  • Medewerkers of belanghebbenden van aanbieders kunnen geen opleidingen reviewen.
  • Reviews die inconsistent zijn, schuttingtaal gebruiken, geen meerwaarde bieden voor de bezoekers van de site en/of er exhaustief op gericht een aanbieder in een slecht daglicht te stellen worden niet gepubliceerd.
Wie een evaluatie invult, steunt www.masomo.net, een lagere school voor meisjes in Kolwesi, een mijnstad in Katanga te Congo.

Ben je geïnteresseerd in een professionele evaluatietool, raden we je aan om ROEM te bezoeken.

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden Events

Bij annulering tot twee weken voor een event blijft 50 % van het factuurbedrag verschuldigd. Nadien is het totale bedrag verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Indien de ingeschrevene niet aanwezig kan zijn, mag er altijd een vervanger worden gestuurd mits de contactgegevens van deze persoon vooraf worden doorgestuurd. De afwezige heeft sowieso recht op inzage in de presentaties/slides indien deze voorhanden zijn.

Wie niet ingeschreven is voor een event en zich alsnog aan deur aanmeldt, betaalt 150% van de deelnameprijs. Eventuele kortingen zijn op dat moment niet van toepassing.

Overmacht

Bedrijfsopleidingen.be bvba kan niet worden verplicht tot enige vergoeding in geval van overmacht of toeval zoals gedefinieerd in artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboeken en algemeen erkend door de Belgische hoven en rechtbanken.

Aanvullingen

Stimulearning by Bedrijfsopleidingen.be

Laatste evaluaties

Abonneer je op onze publicaties

CONTACT

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be