De Pottenkijker

Welkom op de pagina van De Pottenkijker. In dit initiatief van Stimulearning gaan we online op bezoek bij Corporate Academies. We gaan er met leden Stimulearners kijken hoe de interne L&D-afdeling werkt.

Dit event biedt Academies de gelegenheid haar ‘keuken’ open te stellen voor anderen. Je licht de deksels van de pannen en geeft die anderen jouw recepten graag door. Je vertelt tijdens zo’n online bijeenkomst hoe jouw academie vorm geeft aan (grote) ontwikkeltrajecten die momenteel binnen de organisatie lopen.Waarom

We constateerden bij Stimulearners uit organisaties - o.m. via de interesse in de L&D Awards- dat er een grote behoefte is aan het leren van zaken die echt bijdragen aan het zoeken naar oplossingen en verbeteringen van de eigen werkpraktijk. De technologische, maatschappelijke en marktontwikkelingen volgen zich in danig snel tempo op dat het (ook voor L&D) moeilijk is bij te blijven at the speed of business en het overzicht te behouden. Leden-Stimulearners halen dat graag bij elkaar op.

Uiteraard bieden L&D-aanbieders inhoudelijke componenten aan die best interessant zijn, maar onder academies is er een grote behoefte om op een veilige en open manier inhoud/kennis met elkaar te delen. Om die reden zijn er bvb. geen opnames voorzien van het event. Dus, ja ... je bent een beetje 'verplicht' om live deel te nemen. Mis je dan alles als je vb. niet vrij bent? Neen, er is per Pottenkijker een verslag voorzien dat, na toestemming van de deelnemers, op deze pagina en in het magazine Leren & Ontwikkelen wordt gedeeld.

Hoe


Wie

Je hebt als organisatie Academie behoefte aan:


Wanneer

Dit zijn de e.v. Pottenkijkers:


Inschrijven

Stimulearners die willen deelnemen aan een Pottenkijker kunnen zich kosteloos inschrijven via volgende links.

Niet-Stimulearners kunnen niet deelnemen, tenzij ze bereid zijn om de niet-doelgroep-prijs van € 400.00 te betalen. L&D-verantwoordelijken kunnen uiteraard Stimulearner worden en aldus toch meeschuiven aan tafel.

Terugblik

De presentaties van de Pottenkijkers zijn beschikbaar in de kennispool van Stimulearning.