De Pottenkijker

Welkom op de pagina van De Pottenkijker. In dit initiatief van Stimulearning gaan we online op bezoek bij Corporate Academies. We gaan er met leden Stimulearners kijken hoe de interne L&D-afdeling werkt.

Dit event biedt Academies de gelegenheid hun ‘keuken’ open te stellen voor anderen. Je licht de deksels van de pannen en geeft die anderen jouw recepten graag door. Je vertelt tijdens zo’n online bijeenkomst hoe jouw academie vorm geeft aan (grote) ontwikkeltrajecten die momenteel binnen de organisatie lopen.Waarom

We constateerden bij Stimulearners uit organisaties - o.m. via de interesse in de L&D Awards- dat er een grote behoefte is aan het leren van zaken die echt bijdragen aan het zoeken naar oplossingen en verbeteringen van de eigen werkpraktijk. De technologische, maatschappelijke en marktontwikkelingen volgen zich in danig snel tempo op dat het (ook voor L&D) moeilijk is bij te blijven at the speed of business en het overzicht te behouden. Leden-Stimulearners halen dat graag bij elkaar op.

Uiteraard bieden L&D-aanbieders inhoudelijke componenten aan die best interessant zijn, maar onder academies is er een grote behoefte om op een veilige en open manier inhoud/kennis met elkaar te delen. Om die reden zijn er bvb. geen opnames voorzien van het event. Dus, ja ... je bent een beetje 'verplicht' om live deel te nemen. Mis je dan alles als je vb. niet vrij bent? Neen, er is per Pottenkijker een verslag voorzien dat, na toestemming van de deelnemers, op deze pagina en in het magazine Leren & Ontwikkelen wordt gedeeld.

Hoe


Wie

Je hebt als organisatie Academie behoefte aan:


Wanneer

Dit zijn de e.v. Pottenkijkers:


Inschrijven

Stimulearners die willen deelnemen aan een Pottenkijker kunnen zich kosteloos inschrijven via volgende links.:

Niet-Stimulearners kunnen niet deelnemen, tenzij ze bereid zijn om de niet-doelgroep-prijs van € 400.00 te betalen. L&D-verantwoordelijken kunnen uiteraard Stimulearner worden en aldus toch meeschuiven aan tafel.

Ben je zelf een corporate academie en wil je graag je interne keuken open stellen? Lukt het je om (met hulp) een programma samenstellen met L&D onderwerpen die juist nu binnen de organisatie lopen en actueel zijn, onderwerpen die bijdragen aan de realisatie van de strategie van de organisatie en die interessant zijn voor anderen? Wil je dit graag delen, waar ben je als organisatie trots op en denk jij dat anderen jouw nuttige en praktische tips ook kunnen gebruiken? Neem contact met ons op om in je potten te laten kijken via kristoff@bedrijfsopleidingen.be die je als sous chef in contact zal brengen met Margreet Boeren die als een ware chef de cuisine zal zorgen dat je ambitie mag hebben om een Michelin-ster te halen. Margreet zal namens Stimulearning het logistieke deel op zich nemen en het gesprek faciliteren.

Terugblik

De presentaties van de Pottenkijkers zijn beschikbaar in de kennispool van Stimulearning.