NL | FR  AANMELDEN
HOME

L&D SOLUTIONS

 

Veranderings-en Crisismanagement

Veranderingsprogramma's tot een goed einde brengen Wat is nodig om ervoor te zorgen dat uw veranderingsprojecten succesvol zijn? In een wereld die voortdurend in verandering is, is het essentieel dat de organisatie en arbeidsmethodes goed functioneren en dat deze flexibel en duurzaam zijn. Het aantal veranderingsprogramma's in organisaties neemt enorm toe: toepassing van nieuwe tools of processen, aanpassing van de arbeidsomgeving, of verandering van de bedrijfscultuur… Maar van 70% van deze projecten wordt de doelstelling niet behaald. En van de veranderingsprojecten die wel succesvol zijn, is slechts 25% van de in de organisatie toegepaste veranderingen duurzaam (McKinsey & Company Research 2009-2016). Dus wat moet er worden gedaan om ervoor te zorgen dat uw veranderingsprojecten succesvol zijn? De eerste oorzaak van het mislukken van transformatieprojecten binnen bedrijven zit vooral in de manier van werken, meer dan in de manier van denken. In de meeste gevallen zijn er voorspelbare en vermijdbare oorzaken aan te wijzen: verkeerd gebruikte tools niet-afgestemde methodes te weinig toe-eigening te weinig betrokkenheid... Een globale aanpak Om de veranderingstrajecten van de organisatie te optimaliseren, is het nodig om te werken volgens een totaalaanpak. Deze aanpak combineert de structurele aspecten (strategische positionering en planning, operationeel en bestuursmodel, operationele uitmuntendheid, samenwerking tussen de teams) met de culturele en menselijke factoren (competenties, gedrag, houding, communicatie). Deze aanpak wordt dan verder uitgewerkt door het verwerven van competenties te combineren met de toename van de huidige prestaties, waardoor het mogelijk is om de toekomstige doelstellingen te behalen. Deze aanpak moet uiteraard rekening houden met de realiteit, de wensen en de sociaal-economische context van de organisatie. Op deze manier kan het veranderingstraject zich duurzaam ontwikkelen, gebaseerd op de kernwaarden. Een collaboratieve visie Voor een diepgaande verankering van het transformatieproces is het noodzakelijk om participerend te werken: de veranderingen worden dan van binnenuit gegenereerd, zorgen voor aansluiting en stimuleren een veranderingscultuur. Het is noodzakelijk om in elke fase elk niveau binnen de organisatie te raadplegen en te betrekken bij het transformatietraject. Zo wordt een positieve dynamiek gecreëerd waarbij de verandering collectief wordt gedragen. Progress Consulting werkt op basis van deze methode om organisaties te helpen door middel van een globale begeleiding hun essentiële uitdagingen aan te gaan. Business Transformation bij Progress Consulting is: een multidisciplinair en gecertificeerd team, dat bestaat uit medewerkers met elk hun eigen specialiteit, maar allemaal met de benodigde vaardigheden op het vlak van ondernemingsstrategie, structuren en gedragingen. een begeleidingsstijl die is afgestemd op de situatie. Deze kan variëren van 'co-development' samen met de belanghebbende partijen tot meer rechtstreekse aanbevelingen en de opvolging van de toepassingen hiervan in het veld een systeemaanpak die aansluit op de behoeften die werden geïdentificeerd op basis van het individu tot in de organisatie in brede zin, een combinatie die een balans vormt tussen deze verschillende niveaus waardoor het veranderingsproces en de acceptatie daarvan kan worden geoptimaliseerd

Progress Consulting

Telefoon
Bel +32 (0)4 226 11 85 met onze groeten
+32 (0)4 226 11 85
Adres
Cuylitsstraat 103
2018  Antwerpen
Route
Email
lpa@progressconsulting.be
Website
progressconsulting.be
Activiteiten
Ga naar L&D solutions
Ga naar opleidingen
Progress Consulting
Veranderings-en Crisismanagement

Gegevens organisatie


Stimulearning by Bedrijfsopleidingen.be

Events & Inspiratie

07+08/06/23: Festival of Work

15/06/23: De Pottenkijker - Achmea

Vanaf 20/06/23: TOP10 Bedrijfsopleidingen Online

24+25+26/10/23: L&D Talks

Laatste evaluaties

Abonneer je op onze publicaties

CONTACT

K. Vandermeersch
kristoff@bedrijfsopleidingen.be
+32 486 65 51 81
I. Vanhaecke - boekhouding
isabelle@bedrijfsopleidingen.be