Top100 tools for learning

Op donderdag 13 juni 2024 wordt dit event voor de 10e keer georganiseerd. Nà de succesvolle post-corona-editie 2023 kiezen we opnieuw voor een live bijeenkomst.

Cet événement sera organisé pour la dixième fois le jeudi 13 juin 2024. Il s'agira d'une édition live à Bruxelles.

Wat / Qu'est-ce que c'est?

Geïnspireerd door de TOP100/200 van Jane Hart organiseerde Stimulearning begin 2014 voor het eerst de TOP100 Tools for Learning. Sinds 2015 organiseren we het event samen met FOD Bosa en sinds 2019 ook met Epsilon. Leren van elkaar en ervaringen delen is de missie van zowel Stimulearning, FOD Bosa als Epsilon.

C'est le partage, par des utilisateurs, d'outils utiles à l'apprentissage, le développement ou/et l'activité L&D. En s'inspirant d'une liste TOP100/200 créée par Jane Hart, Stimulearning a organisé le premier TOP100 Tools for Learning début 2014. Depuis 2015, l'événement est organisé en collaboration avec le SPF Bosa et depuis 2019 avec Epsilon. Apprendre les uns des autres et partager des expériences est la mission tant de Stimulearning, SPF Bosa que d'Epsilon.

Wie / Qui?

Iedereen kan deelnemen aan deze voormiddag. Aanbieders van tools kunnen hun eigen tool echter niet voorstellen; dat kan enkel door de gebruikers ervan. Wie graag de presentaties van de vorige jaren bekijkt kan hiervoor terecht in de Kennispool.

Tout le monde peut participer à cette rencontre. Cependant, les fournisseurs d'outils ne peuvent pas présenter leurs propres outils; les outils sont présentés uniquement par leurs utilisateurs. Si vous souhaitez visionner les présentations, rendez-vous sur Kennispool.

Hoe / Comment cela se passe-t-il?

Zo zag het (tweetalig) programma 2023 er uit: /Voici le programme actuel (bilingue):

Klik op de figuur hieronder / Cliquez sur l'image ci-dessousTOP100 2023


Ook in 2024 geven we ongeveer 20 collega's de mogelijkheid om gedurende 20 minuten een tool te presenteren:

Nous donnons à 20 utilisateurs d'outils la possibilité de présenter un outil pendant 20 minutes :

Deze collega's schreven zich al in voor 2024:

Ces collègues sont déjà inscrits pour 2024 :

 1. Erik Devlies - Broeders van Liefde stelt voor: TBA (NL)
 2. Ghizlane Benabdellah - Syntra Midden-Vlaanderen stelt voor: TBA (NL)
 3. Nicky Vermuyten - Infrabel stelt voor: ROEM (NL)
 4. Tine Roobrouck - Broeders van Liefde stelt voor: TBA (NL)
 5. Rochane Kherbouche - Bruxelles Formation présente : (FR)
 6. David Vellut - UCLouvain présente : Wooflash (FR)
 7. Roald Santens - Smals stelt voor: Conceptboard (NL)
 8. Pierre Delvaux - SPF Bosa présente : TBA (FR)
 9. Pauline Tilmant et Annelies Porteman - SPF Bosa présentent : TBA (NL/FR)
 10. Liesbet Daelemans - The Learning Hub stelt voor: TBC (NL)
 11. Geert Cnudde - Agentschap Uitbetaling Groeipakket stelt voor: Vyond (NL)
 12. Karen Philips - Arboth stelt voor: play.ht (NL)
 13. Sofie Willox - So We Grow stelt voor: Tripple8.tv (NL)
 14. Tiffany Motton - Mensura stelt voor: TBA (NL)
 15. ...

Waar / Où?

We komen samen in FOD Bosa, hoofdgebouw WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel.

Nous nous réunissons au SPF Bosa, bâtiment principal du WTC III, Avenue Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles.Hoe inschrijven / Comment s'inscrire ?

Als federaal ambtenaar kan je je gratis inschrijven voor de TOP 100 Tools for Learning. Schrijf je in vóór 01/03/23 - first come first served - want de plaatsen zijn beperkt. We vragen bovendien uitdrukkelijk énkel in te schrijven als je agenda dit toelaat. / Si vous êtes fonctionnaire fédéral, inscrivez-vous avant le 01/03/23 via le SPF Bosa: Faites-le vite, les places sont limitées ! Merci de ne pas vous inscrire si votre agenda ne le permet pas.

Stimulearners kunnen zich ook gratis inschrijven. We rekenen er wel op dat je dan ook effectief komt.

Les membres d'Epsilon viennent également gratuitement.

Anders dan de vorige jaren is het event dus niet toegankelijk voor derden. L&D verantwoordelijken kunnen uiteraard Stimulearner worden en ook kosteloos komen. / Les professionnels internes du L&D peuvent bien sûr devenir Stimulearner avant de s'inscrire, et leur participation est également gratuite.

Wil je kost wat kost er bij zijn? Meld je aan als spreker en kom op die manier gratis. Breng bovendien een collega gratis mee. Mail naar Kristoff en stel je kandidaat-spreker. Laat je bij de keuze eventueel leiden door de TOP200 van Jane Hart. Let wel: Het is NIET de bedoeling dat aanbieders hun eigen tool voorstellen. Hun klanten daarentegen kunnen dat wel. / Vous souhaitez partager vous-même l'usage d'un outil ? Proposez-vous comme conférencier et participez aussi gratuitement à l'évènement. De plus, amenez un collègue gratuitement. Pour cela, envoyez votre candidature en tant que conférencier à Kristoff. Au moment de faire votre choix, si vous le souhaitez, inspirez-vous de la TOP200 de Jane Hart. N.B. Le but de la rencontre n'est PAS la présentation d'outils par les fournisseurs eux-mêmes mais bien par leurs utilisateurs (ou clients).

Terugblik / Retour sur les éditions précédentes

Weet je graag hoe we dit aanpakken, check dan even de verslagen sinds 2014 ... Si vous souhaitez avoir comment cela se passe, nous vous invitons à parcourir les comptes-rendus des éditions précédentes ...

Check de presentaties op downloads.stimulearning.be met de eventcode of bezoek kennispool.stimulearning.be als Stimulearner. Consultez les présentations sur downloads.stimulearning.be si vous possedez le code. Sinon, consultez kennispool.stimulearning.be comme membre Stimulearning.

Zo zag het (tweetalig) Zoom-programma er in 2022 uit: / Voici le programme Zoom 2022 (bilingue) :Dit zijn de edities voor 2023: / Voici le programmes avant 2023 :Top100 2019