Top100 tools for learning

Op 18 + 25 februari 2021 wordt dit event voor de zesde keer georganiseerd. Het wordt een virtuele editie, waarbij we gebruik maken van Zoom. / Cet événement sera organisé pour la sixième fois le 18 + 25 février 2021. Il s'agira d'une édition virtuelle, utilisant Zoom.Wat / Qu'est-ce que c'est?

Geïnspireerd door een oplijsting gemaakt door Jane Hart organiseerde Stimulearning begin 2014 voor het eerst de TOP100 Tools for Learning. Sinds 2015 organiseren we het event samen met FOD Bosa en sinds 2019 ook met Epsilon. Leren van elkaar en ervaringen delen is de missie van zowel Stimulearning, FOD Bosa als Epsilon.

C'est le partage, par des utilisateurs, d'outils utiles à l'apprentissage, le développement ou/et l'activité L&D. En s'inspirant d'une liste créée par Jane Hart, Stimulearning a organisé le premier TOP100 Tools for Learning début 2014. Depuis 2015, l'événement est organisé en collaboration avec le SPF Bosa et depuis 2019 avec Epsilon. Apprendre les uns des autres et partager des expériences est la mission tant de Stimulearning, SPF Bosa que d'Epsilon.

Wie / Qui?

Iedereen kan deelnemen aan deze voormiddag. Aanbieders van tools kunnen hun eigen tool echter niet voorstellen; dat kan enkel door de gebruikers ervan. Wie graag de presentaties bekijkt kan hiervoor terecht op de Kennispool.

Tout le monde peut participer à cette rencontre. Cependant, les fournisseurs d'outils ne peuvent pas présenter leurs propres outils; les outils sont présentés uniquement par leurs utilisateurs. Si vous souhaitez visionner les présentations, rendez-vous sur Kennispool.

Hoe / Comment cela se passe-t-il?

Zo ziet het (tweetalig) Zoom-programma er uit / Voici le programme Zoom actuel (bilingue):

TOP100 Tools for Learning 18+25/02/2021 from Stimulearning


DONDERDAG 18 FEBRUARI 2021 / JEUDI 18 FEVRIER 2021

08u40: log je alvast in op ons event (via Zoom) / veuillez vous connecter via le lien Zoom

09u00 – 09u20: vrije keuze:

09u25 – 09u45: vrije keuze:
 • NL - Wouter Ceyssens - FOD Financiën stelt voor Digitaal testen afnemen via MS Forms en Surveilleren via Zoom
 • FR - Luc Blondiau - Agoria Academy vous propose: screencast avec powerpoint
09u50 – 10u10: vrije keuze: 10u10-10u25: Pauze

10u25-10u45: vrije keuze

 • NL - Koen Joly - KEIK. Mensen in Beweging stelt voor: Analoge werkvormen voor digitale leeromgevingen
 • FR - Jean-François Bister - EAP Wallonie-Bruxelles vous propose: Mindmapping
10u50 – 11u10: vrije keuze 11u15 – 11u35: vrije keuze 11u40 – 12u00: vrije keuze 12u00 – 12u10: afronding


DONDERDAG 25 FEBRUARI 2021 / JEUDI 25 FEVRIER 2021

08u40: log je alvast in op ons event / veuillez vous connecter via le lien Zoom

09u00–09u20: vrije keuze:

09u25–09u45: vrije keuze: 09u50–10u10: vrije keuze:
 • NL - Karen Philips - Arboth stelt voor: Padlet
 • FR - Pierre Delvaux - FOD Bosa vous propose: Gamification, le jeu dans le cadre du coaching
10u10-10u25: Pauze

10u25-10u45: vrije keuze

10u50–11u10: vrije keuze
 • NL - Tommie Harnie - Cameleon Business Training stelt voor: OBS Generator
 • FR - Louis Dessales - SPF Finances vous propose Créer votre propre escape game avec M365
11u15–11u35 11u40 – 12u00: vrije keuze 12u00 – 12u10: afronding

Hoe / Comment cela se passe-t-il?

Zo ziet het (tweetalig) programma er uit / Voici le programme actuel (bilingue):

 • 09h00: Onthaal / Acceuil

 • 09h30-09h50: vrije keuze uit 5 tools / vous assistez à la présentation d'un des 5 outils selon votre choix:
 • 09h55-10h15: vrije keuze uit 5 tools / vous assistez à la présentation d'un des 5 outils selon votre choix:
 • 10h20-10h40: vrije keuze uit tools / vous assistez à la présentation d'un des 5 outils selon votre choix:
 • 10h40-11h00: Pauze

 • 11h00-11h20: vrije keuze uit 5 tools / vous assistez à la présentation d'un des 4 outils selon votre choix:
 • 11h25-11h45: vrije keuze uit 5 tools / vous assistez à la présentation d'un des 4 outils selon votre choix:
  • ? - De Opleidingscoach stelt voor / propose: Volgt nog / A suivre (NL)
  • Wie? / Qui ?
  • Wie? / Qui ?
  • Wie? / Qui ?
  • Wie? / Qui ?
 • 11h50-12h10: vrije keuze uit 5 tools / vous assistez à la présentation d'un des 4 outils selon votre choix:
 • 12h10: lunch aangeboden door FOD Bosa / déjeuner offert par SPF Bosa.


Inspiratie / Inspiration

Jane Hart stond in 2015 en 2020 op de affiche van de L&D Talks. Ze had toen al een TOP100, sinds 2016 werd dat een TOP200. / Jane Hart était à l'affiche des L&D Talks en 2015 et 2020. Elle proposait déjà un TOP100; depuis 2016, il est devenu un TOP200.

Waar / Où?

We organiseren dit event voor het eerst virtueel. Je ontvangt van ons een ZOOM_link (per dag) om aan te melden. / Nous organisons cet événement en ligne pour la première fois. Vous recevrez un lien ZOOM (par jour) pour attendre.

We komen samen in FOD Bosa, hoofdgebouw WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel. / Nous nous réunissons au SPF Bosa, bâtiment principal du WTC III, Avenue Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles.


Hoe inschrijven / Comment s'inscrire ?


Terugblik / Retour sur les éditions précédentes

Weet je graag hoe we dit aanpakken, check dan even de verslagen sinds 2014 ... Si vous souhaitez avoir comment cela se passe, nous vous invitons à parcourir les comptes-rendus des éditions précédentes…

Check de presentaties op downloads.stimulearning.be met de eventcode of bezoek kennispool.stimulearning.be als Stimulearner. Consultez les présentations sur downloads.stimulearning.be si vous possedez le code. Sinon, consultez kennispool.stimulearning.be comme membre Stimulearning.

Top100 2020Top100 2019