Top100 tools for learning

Op 21 februari 2019 wordt dit event voor de vierde keer georganiseerd.Wat

Geïnspireerd door een oplijsting gemaakt door Jane Hart organiseerde Stimulearning begin 2014 voor het eerst de TOP100 Tools for Learning.

Waar

We kwamen samen in FOD Bosa, hoofdgebouw WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel.

Wanneer

We starten om 9h00 met een koffie. We sluiten om 12h30 af met een lunch aangeboden door FOD Bosa.

Wie

Iedereen kan deelnemen aan deze voormiddag. Aanbieders van tools kunnen hun eigen tool echter niet voorstellen; dat kan enkel door de gebruikers ervan. Wie graag de presentaties bekijkt kan hiervoor terecht op de Kennispool.

Waarom

Leren van elkaar en ervaringen delen is de missie van zowel Stimulearning als FOD Bosa.

Hoe

Zo ziet het (tweetalig) programma er uit: