Bedrijfsopleidingen

De site www.bedrijfsopleidingen.be biedt een quasi compleet overzicht van de Belgische professionele leermarkt: opleidingen, leeroplossingen, L&D-events, L&D-jobs en leerlocaties. De site is kosteloos en zonder aanmelden te raadplegen, ook voor niet-Stimulearners.

Ga meteen naar www.bedrijfsopleidingen.beDe site heeft een B2B invalshoek, en richt zich pas in tweede instantie naar individuele gebruikers. De site beschikt over ongeveer 15000 professionele opleidingen en een 500-tal L&D-oplossingen, gericht op HR(D) en L&D-verantwoordelijken. Vorming in de vrijetijdssfeer en/of op diploma’s gerichte, langdurige opleidingen, zoals je in het onderwijs vindt, zijn er niet te vinden.

De tabbladen Jobs en Events sluiten aan bij bovenstaande, en dienen ter inspiratie van de persoonlijke ontwikkeling van L&D-professionals.

Het tabblad Leerlocaties wil zich anders dan andere locatiezoekers focussen op leer- en ontwikkelingslocaties, zoals seminarieruimtes en vergaderzalen.

ROEM linkt door naar een tool voor het meten van effect van training. Deze tool werd gebouwd op vraag van opleiders en opleidingsverantwoordelijken, en is nu voor heel wat organisaties uitgegroeid tot een onmisbaar L&D-instrument.

De Franstalige site heet Formations-entreprises.be. Net als de Nederlandstalige site is ook deze kosteloos raadpleegbaar.