Deelnemen

Op deze pagina staat hoe je kon deelnemen als mogelijke winnaar 2020. Hoe je in 2021/2022 kan deelnemen volgt nog. Corona zal ons uitwijzen hoe we het best te werk gaan ...

Het event die gepaard gaat met de L&D Awards wordt online georganiseerd. Je kan je Inschrijven als bezoeker voor het online event.Stap 1: 01/06/21 - 15/12/21: kandidaten - nomineren - longlist

Elke organisatie kan kandideren. De L&D Awards zijn geen monopolie van HR - of L&D: elke afdeling uit een organisatie kan kandideren/genomineerd worden: dossiers uit de 'business' zijn meer dan welkom.

Leveranciers van leeroplossingen kunnen niet zelf genomineerd worden, doch kunnen zelf wel klanten nomineren.

Er wordt een longlist van kandidaten aangelegd door online nominatie waarbij professionals hun keuze kort motiveren. De projecten kunnen eigen verwezenlijkingen zijn of die van anderen.

Organisaties die dit wensen kunnen hun (nominatie op de) 'slaagkansen' laten aftoetsen door de jury. Voorwaarde is dat deze vraag uiterlijk twee weken voor de deadline van het indienen van de dossiers wordt gesteld, i.c. 08/12/21.

Stap 2: tot 22/12/21: opmaak dossiers - leidraad

Een organisatie kan maximaal 1 dossier indienen per jaar.

HR-consultants of opleidingsorganisaties kunnen geen dossiers indienen, tenzij voor een intern project. Zij kunnen wel deel uitmaken van een dossier.

Organisaties waarin een jurylid werkzaam is kunnen geen dossier indienen.

Enkel genomineerde organisaties kunnen een dossier indienen. Zich moet eerste genomineerd -eventueel door zichzelf- zijn vooraleer een dossier in te kunnen dienen. Alle genomineerden op de longlist krijgen een uitnodiging om hun nominatie te verzilveren.

Het geschreven dossier is beperkt tot max. 5 A4 bodytekst 12. Een dossier telt geen bijlagen of links. De jury voorziet 15 minuten om een dossier door te nemen ook als het dossier via een ander medium werd ingediend.

In het dossier wordt de kandidatuur geargumenteerd en gemotiveerd. Hiervoor kan beroep worden gedaan op een door de jury samengestelde leidraad met 'open vragen', maar dat hoeft niet.

Elk dossier -en later- presentatie is goedgekeurd door het eigen management en -indien betrokken- het management van externe consultants of opleiders...

De dossiers zijn énkel toegankelijk voor de juryleden om zo de kandidaturen voor een stuk te beschermen. Eventuele niet-winnaars worden op die manier op enkele manier gecommuniceerd, wat zorgt voor een lage deelnamedrempel.

Er worden maximaal 12 dossiers op jaarbasis aanvaard volgens het principe 'first come, first served'... Ga daarom bij het opmaken van een dossier steeds na of er nog plaats is.

Elk dossier dient uiterlijk 22/12/21 om 20h00 ingediend te zijn op het mailadres kristoff@bedrijfsopleidingen.be. Kristoff Vandermeersch is als SPOC ook te bereiken op +32 486 65 51 81.

Stap 3: woe 08/01/22: selectie - jury - winnaars - finalisten

De jury analyseert alle (12) verkregen dossiers in detail en maakt een ernstige, diepgaande, transparante en objectieve beoordeling en afweging. Elk jurylid beoordeelt daartoe autonoom elk dossier, waarna in consensus een beslissing wordt genomen: er worden maximaal 9 dossiers weerhouden als winnaar of finalist.

De (voorzitter van de) jury behoudt zich het recht meer duidelijkheid te vragen over bepaalde zaken in een dossier, en/of expliciet uit te nodigen tot het verduidelijken, expliciteren van gegevens uit het dossier.

De jury maakt uit de 12 dossiers een selectie van minstens 6 winnende dossiers, die een podiumplaats op het L&D Awards event krijgen.

Bij het bestuderen van het dossier kijkt de jury principieel naar de effectieve realisatie ervan en de sterke punten van een dossier. De jury houdt contextueel rekening met:

De jury legitimeert zijn beslissing; ook de niet-finalisten ontvangen deze motivatie.

De jury is vertegenwoordigd in een mix tussen leden van Federgon Opleiding, academici en (vooral) ex-winnaars.


Stap 4: 09/01/22 - 25/03/22: bekendmaking winnaars - voorbereiding event

De winnaars worden op deze site online geplaatst alfabetisch op naam van de organisatie.

Elke winnaar ondersteunt en neemt deel aan de communicatie van zijn eigen podiumplaats. Daartoe bezorgt de winnaar o.a. logo, teksten... aan de organisator.

Elke winnaar aanvaardt een individuele begeleiding van de presentatie, en bouwt zo samen met een persoonlijke coach aan de voorbereiding van het slotevent.

Elke winnaar maakt via Doodle een afspraak met onze partner HRD.tv voor de opname van een een professionele one-minute-video in de studio's te Mechelen. Deze video's worden online geplaatst op de site van Stimulearning en kunnen worden gedeeld.

Stap 5: 01/02/22-tba/03/22: preselectie publieksprijs

De pubieksprijs wordt door 3 groepen mensen gegeven:

  1. 10% van de stemmen wordt door sympathisanten gegeven. Elke sympathisant heeft één stem. Er is een max. van 15 stemmen met eenzelfde mail-extensie (vb. @bedrijfsopleidingen.be) per winnaar. Niet-professionele mailadressen worden niet aanvaard. Stemmen kan tot twee dagen voor het event 23h59.
  2. 40% van de stemmen wordt gegeven door de leden van Stimulearning. Hiertoe staat een onepager van het dossier online. Elke Stimulearner heeft één stem. Stemmen kan tot twee dagen voor het event 23h59.
  3. De overige 50% van de stemmen wordt op de dag zelf geteld.

In geval van exaequo wint de organisatie met het minst aantal Stimulearners. Nét omdat we veronderstellen dat hun stemmen diverser zijn, en dus geen eigen stemmen zijn.

Stap 6: tba/03/22 namiddag: slotevent L&D Awards

Het slotevent gaat door bij SD Worx in Antwerpen.

Het event bestaat uit drie delen, elk met eigen accenten. In het eerste en tweede gedeelte wordt gefocust op kennisdeling en inhoud, terwijl het derde gedeelte een combinatie van ceremonie, show en netwerking is.

Tijdens het eerste gedeelte voorzien we een plenum keynote.

In deel twee stelt elke winnaar zijn dossier 2 keer (40 minuten) voor aan collega's L&D-professionals die zich in hun hun persoonlijke keuze leiden door:

Deze presentaties worden online geplaatst in de 'members only' kennispool van Stimulearning.

Tenslotte worden alle finalisten als winnaar in de bloemetjes gezet. Na inleiding en motivatie door de jury krijgen ze hun prijzen overhandigd. Als kers op de taart wordt een publieksprijs en juryprijs bekend gemaakt. Er zijn ook gelegenheidsprijzen. Een fotoshoot, netwerkdrink en receptie sluiten de dag af.