Deelnemen

Op deze pagina staat hoe je kan deelnemen als mogelijke winnaar 2024. Je kan pas later de info lezen over een deelname 2025, maar meer dan een aantal wijzigingen qua datum zal dit niet zijn ...

Het officiële L&D Awards event wordt op 25 april 2024 live georganiseerd. Je kan je nu al inschrijven als bezoeker.Stap 1: 01/09/23 - 23/12/23: kandidaten - nomineren - longlist

Elke organisatie kan zichzelf of een andere organisatie nomineren. De projecten kunnen eigen verwezenlijkingen zijn of die van anderen.

De L&D Awards zijn geen monopolie van HR- of L&D: elke afdeling uit een organisatie kan nomineren/genomineerd worden; dossiers 'uit de business' zijn meer dan welkom.

Leveranciers van leeroplossingen kunnen niet zelf genomineerd worden, doch kunnen zelf wel klanten nomineren.

Organisaties waarin een jurylid werkzaam is kunnen niet nomineren of genomineerd worden.

Er wordt een longlist van max. 12 verschillende kandidaten aangelegd door online nominatie waarbij de indiener zijn keuze kort motiveert.

Enkel die (12) genomineerde organisaties zullen een een uitnodiging per mail ontvangen om hun nominatie te verzilveren mits het indienen van een dossier.

Organisaties die dit wensen kunnen hun 'slaagkansen' laten aftoetsen door de jury vooraleer te kandideren. Voorwaarde is dat deze vraag uiterlijk twee weken voor de deadline van het indienen van de dossiers wordt gesteld, i.c. 08/12/23.

Stap 2: tot 23/12/23: opmaak max. 12 dossiers - leidraad

Er worden maximaal 12 dossiers op jaarbasis aanvaard volgens het first come first served principe. Zorg dus eerst dat je bij de 12 genomineerden hoort.

Aanbieders van leeroplossingen kunnen geen dossiers schrijven/indienen, ook niet voor hun klant. Zij kunnen wel deel uitmaken of vernoemd worden in een dossier.

Een geschreven dossier is beperkt tot max. 5 A4 bodytekst 12, en is het Nederlands of Engels geschreven. Een dossier telt geen bijlagen of links. De jury voorziet 15 minuten om een dossier door te nemen ook als het dossier via een ander medium, vb. video werd ingediend. Een dossier bestaat uit één bestand, zonder bijlagen of verwijzingen.

In het dossier wordt de kandidatuur geargumenteerd en gemotiveerd. De jury heeft hiervoor een leidraad met 'open vragen' samengesteld, maar deze hoeft niet gebruikt te worden.

Elk dossier -en later- presentatie is goedgekeurd door het eigen management en -indien betrokken- het management van externe stakeholders.

De (12) dossiers zijn énkel toegankelijk voor de juryleden om zo de kandidaturen voor een stuk te beschermen. Eventuele niet-winnaars zijn op die manier ongekend, wat zorgt voor een lage deelnamedrempel.

Elk dossier dient uiterlijk 23/12/23 om 20h00 ingediend te zijn op het mailadres kristoff@bedrijfsopleidingen.be. Kristoff Vandermeersch is als SPOC ook te bereiken op +32 486 65 51 81.

Stap 3: woe 17/01/23: selectie - jury - winnaars - finalisten

De jury analyseert alle 12 verkregen dossiers in detail en maakt een ernstige, diepgaande, transparante en objectieve beoordeling en afweging. Elk jurylid beoordeelt daartoe autonoom elk dossier, waarna in consensus een beslissing wordt genomen: er worden maximaal 9 dossiers weerhouden als winnaar of finalist.

De (voorzitter van de) jury behoudt zich het recht meer duidelijkheid te vragen over bepaalde zaken in een dossier, en/of expliciet uit te nodigen tot het verduidelijken, expliciteren van gegevens uit het dossier.

De jury maakt uit de 12 dossiers een selectie van minstens 6 winnende dossiers, die een podiumplaats op het L&D Awards event krijgen.

Bij het bestuderen van het dossier kijkt de jury principieel naar de effectieve realisatie ervan en de sterke punten van een dossier. De jury houdt contextueel rekening met:

De jury legitimeert zijn beslissing; ook de niet-winnaars ontvangen deze motivatie.

De jury is vertegenwoordigd in een mix tussen leden van Federgon, academici en (vooral) ex-winnaars.


Stap 4: 17/01/23 - 24/04/23: bekendmaking winnaars - voorbereiding event

De winnaars worden op deze site online geplaatst alfabetisch op naam van de organisatie.

Elke winnaar ondersteunt en neemt deel aan de communicatie van zijn eigen podiumplaats. Daartoe bezorgt de winnaar o.a. logo, teksten... aan de organisator.

Elke winnaar aanvaardt een individuele begeleiding van de presentatie, en bouwt zo samen met een persoonlijke coach aan de voorbereiding van het slotevent.

Elke winnaar maakt via Doodle een afspraak met onze partner HRD.tv voor de opname van een een professionele one-minute-video in de studio's te Mechelen. Deze video's worden online geplaatst op de site van Stimulearning en kunnen worden gedeeld.

Stap 5: 01/02/23-23/04/23: preselectie publieksprijs

De pubieksprijs wordt door 3 groepen mensen gegeven:

  1. 25% van de stemmen wordt door sympathisanten gegeven. Elke sympathisant heeft één stem. Er is een max. van 15 stemmen met eenzelfde mail-extensie (vb. @bedrijfsopleidingen.be) per winnaar. Niet-professionele mailadressen worden niet aanvaard. Stemmen kan tot twee dagen voor het slotevent 23h59.
  2. 25% van de stemmen wordt gegeven door de leden van Stimulearning. Hiertoe staat een onepager van het dossier online. Elke Stimulearner heeft één stem. Stemmen kan tot twee dagen voor het event 23h59.
  3. De overige 50% van de stemmen wordt op de dag zelf geteld.

In geval van exaequo wint de organisatie met het minst aantal Stimulearners. Nét omdat we veronderstellen dat hun stemmen diverser zijn, en dus geen eigen stemmen zijn.

Stap 6: 25/04/24 namiddag: slotevent L&D Awards in KBC Brussel

Het slotevent gaat door bij KBC, Havenlaan 2 te Brussel.

Het event bestaat uit twee delen, elk met eigen accenten. In het eerste gedeelte wordt gefocust op kennisdeling en inhoud, terwijl het tweede gedeelte een combinatie van ceremonie, show en netwerking is.

Tijdens het eerste gedeelte stelt elke winnaar zijn dossier 2 keer (35 minuten) voor aan collega's L&D-professionals die zich in hun hun persoonlijke keuze leiden door:

Deze presentaties worden online geplaatst in de 'members only' kennispool van Stimulearning.

In een tweede deel worden alle finalisten als winnaar in de bloemetjes gezet. Na inleiding en motivatie door de jury krijgen ze hun prijzen overhandigd. Als kers op de taart wordt een publieksprijs en juryprijs bekend gemaakt. Er zijn ook gelegenheidsprijzen. Een fotoshoot, netwerkdrink en receptie sluiten de dag af.