Voordelen consultants

Wie als opleider/consultant lid wil worden van Stimulearning moet helaas een beetje geduld hebben. Omdat we maar 1 externe HR-professional per 4 interne HR-mensen toelaten, is er in 2023 een korte wachtlijst mogelijk. Schrijf je gerust in ... we melden je wanneer je lidmaatschap effectief kan ingaan. Je kiest dàn zelf of je nog wil participeren.

Derden, zoals universiteiten, hogescholen, belangengroepen, vormingsfondsen ... dienen niet aan te sluiten bij die wachtlijst.

Waarom kiezen om Stimulearner te worden?

Je geniet volledig kosteloos en/of exclusieve toegang op deze activiteiten mits deze kleine voorwaarde.

Je krijgt korting op ...

Je geniet van een 'Members Only'

Deze info en gifts krijg je ook nog ...