Welkom

Stimulearning is een ledenorganisatie die werd opgericht op vraag van interne L&D-professionals. Zij wensten een plaats te creëren om eigen leeractiviteiten, ideeën en vragen met elkaar te delen.

Bij de oprichting eind 2010 werd dan ook de kaart getrokken van deze interne HR-medewerkers in vorming, training, opleiding, talent- en competentiemanagement: het zijn zij die (nog steeds) vorm geven aan de activiteiten van Stimulearning. Toeleveranciers, i.c. opleiders en opleidingsinstituten zijn ook welkom, maar dan in beperkte(re) mate. De community telt begin 2024 ongeveer 580 leden.

Stimulearning wil de cruciale rol benadrukken die L&D-verantwoordelijken spelen bij de opleiding en bijscholing van de beroepsbevolking om zo rechtstreeks bij te dragen tot de economische ontwikkeling. Stimulearning is van mening dat (leren) leren belangrijker is dat opleiding an-sich.

Stimulearning wil tevens het strategisch belang van L&D voor de maatschappij in de kijker zetten door best practices en beleidsvisies met betrekking tot talentontwikkeling, inzetbaarheid, en professionele ontwikkeling via een ruim aanbod aan activiteiten te delen:

Deze site Stimulearning.be beschikt over een aantal tabbladen die vrij toegankelijk zijn en een aantal die 'members only' zijn. Zo zijn de interviews 'Op de Praatstoel' en de meer dan 500 presentaties, artikels, video's en dossiers die zich in de Kennispool bevinden énkel toegankelijk voor Stimulearners.

Bedrijfsopleidingen.be is een portaalsite waar L&D-leveranciers, zoals opleiders, coaches en softwareleveranciers hun producten kunnen voorstellen:

Kort samengevat toont Stimulearning waar de business mee bezig is en toont Bedrijfsopleidingen.be de kant van de aanbieders. Als het over lidmaatschappen/events gaat, houden we business en aanbieders strikt gescheiden. Hierin zijn we uniek.