Onderzoek


Vragenlijsten 2018

De vragenlijsten voor 2018 zijn nog niet beschikbaar. Het thema wel: De rol en functie van L&D teams in organisaties. Geef Kristoff een seintje als je de vragen 2018 wil helpen samenstellen of als je zelf input hebt voor het onderzoek. Het onderzoek staat in het teken van een masterproef van een studente 'Educational Sciences' aan de UA.

De resultaten 2006-2017 zijn raadpleegbaar in de kennispool.De meest recente resultaten 2016 en 2017 vind je ook hieronder.

----------------------------------------------------------

Sondages en français 2018

Les sondages 2018 ne sont pas encore disponble. le thème sera le rôle du L&D Manager. Aidez-nous à améliorer le sondage 2018.

Les résultats 2006-2017 sont disponibles dans le kennispool.

Resultaten onderzoek 2017

Alle respondenten én de leden van Stimulearning krijgen het onderzoek uitgebreid toegestuurd in een cahier van 19 blz. Anderen kunnen het doen met de powerpoints en figuren eronder.

Meer slides op ons slideshare kanaal

Download hier de NL affiche

Download hier de FR affiche


Resultaten onderzoek 2016

Meer slides op ons slideshare kanaal


Alle Stimulearners kregen deze affiche in de brievenbus.