Onderzoek


Vragenlijsten 2018

Het thema van het onderzoek 2018 is De rol en taak van het L&D Team in België, nu en in de nabije toekomst en is meteen de masterproef van Lisa De Schrijver, student opleidings- en onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.

Kies uit een van deze twee vragenlijsten:

De resultaten 2006-2017 zijn raadpleegbaar in de kennispool. De meest recente resultaten 2016 en 2017 vind je ook hieronder.

----------------------------------------------------------

Sondages en français 2018

Le thème de l'enquête 2018 est Le rôle et tâche de l’Équipe L&D en Belgique qui est également le sujet de mémoire du master de Lisa De Schrijver, étudiante en sciences de l'éducation à l'Université d'Anvers.

Choisissez une de ces 2 enquêtes :

Les résultats 2006-2017 sont disponibles dans le kennispool. Les résultats les plus récents de 2016 et 2017 se trouvent également ci-dessous.


Resultaten onderzoek 2017

Alle respondenten én de leden van Stimulearning krijgen het onderzoek uitgebreid toegestuurd in een cahier van 19 blz. die ook in de kennispool te vinden is. Anderen kunnen het doen met de powerpoints en figuren eronder.

Meer slides op ons slideshare kanaal

Download hier de NL affiche

Download hier de FR affiche


Resultaten onderzoek 2016

Meer slides op ons slideshare kanaal


Alle Stimulearners kregen deze affiche in de brievenbus.