Onderzoek

Hieronder vind je meer informatie over de verschillende onderzoeken die Stimulearning sinds 14 jaar uitvoert. Steeds gaat het over Leren en Trends in Leren. Uitgebreide info, alsook interpretaties zijn te vinden op de kennispool. Deze is toegankelijk voor àlle Stimulearners.

Onderzoek 2019

De resultaten van het onderzoek 'Leren & Ontwikkelen in Organisaties 2019' zijn interessant doordat onze partner Securex gelijkaardige vragen heeft gesteld aan twee extra doelgroepen: werkgevers en werknemers. Elke Stimulearner kreeg onderstaande affiches in de brievenbus, vergezeld van de uitgeschreven onderzoeksresultaten.
We stelden de resultaten van het onderzoek voor in de kantoren van Securex Brussel:

Meer slides op ons slideshare kanaalResultaten onderzoek 2018

De onderzoeksresultaten 2018 werden op 24/10/18 voorgesteld tijdens de L&D Talks Preconference van de L&D Talks. Het thema van het onderzoek was 'De rol en taak van het L&D-team in België, nu en in de nabije toekomst'. Het debat werd live uitgezonden door HRD.TV.

Het panelgesprek ging over de onderzoekresultaten voorgesteld in de masterproef 'Taken en rollen van het L&D team', van Lisa De Schrijver, student Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Haar promotor Piet Van den Bossche, Professor Learning in Organisations, Universiteit Antwerpen modereerde.

Elke Stimulearner kreeg onderstaande voorstelling van de onderzoekresultaten in postkaartformaat toegestuurd:Resultaten onderzoek 2017

Alle respondenten én de leden van Stimulearning krijgen het onderzoek uitgebreid toegestuurd in een cahier van 19 blz. die ook in de kennispool te vinden is. Anderen kunnen het doen met de figuren/affiches eronder. Wie de class="hoofdtekst" target="_blank">L&D Talks bezocht herinnert zich wellicht de korte presentatie.
Meer slides op ons slideshare kanaal
Resultaten onderzoek 2016

Alle Stimulearners kregen deze affiche(s) in de brievenbus, alsook de interpretatie ervan in tekstvorm. Er is ook een presentatie voorhanden.
Meer slides op ons slideshare kanaal