Best of TOP10

Het programma van de L&D Talks 27 oktober 2022 wordt stilletjes aan afgewerkt. Het event wordt opnieuws live georganiseerd op vraag van de Stimulearning-community.

Op deze pagina vind je een tweede leerlijn: een aantal 'nationale' keynotes, verkozen tijdens de lente-editie en de zomer-editie van TOP10 Bedrijfsopleidingen Online. Zij kunnen hun 'topper' live voorstellen daar waar ze tijdens de TOP10 nog via een webinar werkten. Er zijn 6 keynotes voorzien om het podium 'naast' de internationale keynotes te vullen.


Stel je eigen L&D Talks samen op donderdag 27 oktober 2022.
KEYNOTE 7 - LIVE BRUSSEL - 27/10/22

Tom Nijsmans - Psychologische veiligheid in de praktijk

Wat ben je met een specialist die zijn mond niet durft opentrekken? Met een talentvolle werknemer die zich geïntimideerd voelt door zijn baas? Het volstaat niet de knapste koppen aan te trekken, ze moeten hun talenten ook kunnen benutten op het werk. En zich daarom eerst veilig voelen.

Een veilige omgeving creëer je door een gezonde bedrijfscultuur, een constructieve teamspirit en heldere afspraken. In deze sessie ontdek je wat (psychologische) veiligheid nu juist betekent, wat de concrete voorwaarden zijn en hoe je die op je werkplek kunt implementeren.

 • Wat maakt een team een ‘droomteam’?
 • De mythes rond het concept ‘Psychologische veiligheid’
 • In de praktijk: een veilig teamklimaat installeren, i.c. aan de slag met concrete templatesKEYNOTE 8 - LIVE BRUSSEL - 27/10/22

Koen Dierckx, Ilse Schepens & Caroline Savoye - 5+1 hybride training – ontwerpsleutels: de plakfactor van je training

Een boeiende training, een inspirerende lesgever, inhoud die volledig to the point was… Je medewerkers keerden enthousiast terug van de opleiding. En toch wordt er nadien niets meer met het geleerde gedaan? Dan is het hoog tijd om de ervaring, interactie en verankering van je trainingen te gaan verbeteren aan de hand van zes hybride training ontwerpsleutels. Deze sleutels zorgen ervoor dat kennis en vaardigheden beter worden verwerkt na training zodat je trainingsdoelstellingen worden behaald en de impact verhoogt. Hoe je dit realiseert leggen we je graag uit aan de hand van concrete tips en tricks.

 • Hybride leertrajecten – een samenspel van ervaringsgerichte (a)synchrone en autonome, gepersonaliseerde leermomenten
 • Leereffect maximaliseren door heerlijk te nudgen en chunken!
 • Echt verankeren en kennis borgen dankzij de ‘responsability matrix’KEYNOTE 9 - LIVE BRUSSEL - 27/10/22

Soraya Vreye & Leen Lievens – Hoe verhoog je het rendement van leeracties

Het rendement van leeracties blijft een groot vraagstuk in de wereld van leren en ontwikkelen. Wat maakt dat lerenden effectief iets leren van een leeractie? Staat opleiden garant voor leren? In dit webinar maak je kennis met het High Impact Learning That Lasts-model (HILL-model) en ontdek je verschillende succeselementen die bijdragen tot leergoesting, transfer en verantwoordelijkheid bij de lerende. Het model is laagdrempelig en hands-on en kan zowel in een onderwijscontext als in een bedrijfscontext gebruikt worden.

 • Staat opleiden garant voor leren?
 • Kennismaking met het HILL-model
 • Praktische tips met betrekking tot het opzetten van impactvolle leeractiesKEYNOTE 10 - LIVE BRUSSEL - 27/10/22

Luc Keppens - EQ & Performance

Wat is de link tussen ‘Emotionele Intelligentie’ en ‘Performance’ in organisaties? In deze keynote legt Luc Keppens je haarfijn uit dat een shift naar meer focus op EQ een fundamentele pijler is van performantie in teams en organisaties.

 • Wat is EQ eigenlijk? Wat betekent het voor organisaties en bedrijven? Welke zijn de linken met performantie? En welke verbanden zijn er met vertrouwen bouwen en engagement verhogen?
 • Inzicht in wat EQ en vertrouwen kunnen bijbrengen aan connecties, besluitvorming, motivatie, resultaten, welzijn op het werk, leren en ontwikkelen... Waar ligt wat EQ betreft een groot en braak domein voor L&D?
 • Kennismaken met tools om EQ (en vertrouwen) te meten en de diverse competentiedomeinen en stijlen daarin bloot te leggen zodat eraan gewerkt kan worden.KEYNOTE 11 - LIVE BRUSSEL - 27/10/22

Ann-Sophie Deprez & Katrijn Steenbeke- Floreren kan je leren

Wat is dat eigenlijk floreren? Hoe kan jij optimaal functioneren in jouw context, op het werk maar ook daarbuiten? Floreren is geen holistisch begrip. We brengen je een heel concrete methode die je toelaat om te floreren.

Maar we gaan verder dan dat. We nemen je ook mee naar hoe jij dit breder kan inzetten binnen jouw organisatiecultuur. We bekijken hoe ook jij, als mede-eigenaar van die cultuur, impact hebt op de wind die er waait.

 • Hoe floreren jou doet bewegen naar welzijn, motivatie en energie
 • Handvaten in het vertalen van optimaal te functioneren naar jouw professionele contextKEYNOTE 12 - LIVE BRUSSEL - 27/10/22

Marcel Hendrickx – Hoe perfectionisme de veerkracht van medewerkers naar beneden haalt

In deze 50 minuten zullen we kaderen wat perfectionisme inhoudt, waar het vandaan komt en wat de effecten ervan zijn op onze veerkracht, geluksgevoel en gezondheid. We tonen heel duidelijk aan dat het perfectionisme is wat mensen in burn-out doet belanden.

 • Je leert wat perfectionisme is
 • Je leert wat perfectionisme doet met mensen die er aan lijden
 • Je leert wat je kan doen om het achter je te laten


Deze 6 nationale keynotes lopen parallel met de 6 internationale keynotes. De presentaties van deze 6 TOP10 Bedrijfsopleidingen Online zijn terug te vinden in onze kennispool.stimulearning.be als TOP10 Bedrijfsopleidingen Online.